Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2021-110

29 Temmuz 2021

YAPI KULLANMA İZİN HARCININ (İSKAN HARCI) CİNS TASHİHİ HARCIYLA BERABER BELEDİYELERCE TAHSİL EDİLMESİNE YÖNELİK TEBLİĞ DÜZENLEMESİ (88 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği)

7327 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda yer alan 492 sayılı Harçlar Kanunu uygulamasına yönelik bazı düzenlemeler yapılmış ve bu düzenlemeler 2021/83 no.lu Sirkülerimizle bilgilerinize sunulmuştur.

Bu değişiklikler asıl itibariyle değişiklikten önce vergi daireleri tarafından tahsil edilen cins tashihi harçları, ilgili belediyelerce yapı kullanım izni verilirken tahsil edilecek yapı kullanma izni harcıyla birlikte belediyelerce tahsil edilip vergi dairesine yatırılacaktır.

Yapılan bu değişiklikle ilgili olarak çıkarılan 88 Seri no.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile ilgili belediyelerce tahsil edilen harçların nasıl ve hangi beyanname ile vergi dairesine beyan edileceğine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Söz konusu Tebliğ düzenlemesine ulaşmak için tıklayınız.