Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2021-109

29 Temmuz 2021

2021 YILI İKİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE YATIRIM İNDİRİMİ HAKLARININ HANGİ ORANLAR KULLANILARAK ENDEKSLENECEĞİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 57 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Sirküleri ile 2021 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının %18,14 (yüzde onsekiz virgül ondört) olarak tespit edildiğini ilan etmiştir.

Bilindiği gibi, Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun mülga ek 1,2,3,4,5,6’ncı maddeleri çerçevesinde 24.4.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında 31.12.2005 tarihine kadar yapılan harcamalar dolayısıyla hak kazanılan yatırım indirimi tutarlarının izleyen dönemlere devreden kısmı, yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır.

2021 yılı ikinci geçici vergi dönemine ilişkin yeniden değerleme oranı %18,14 olarak ilan edildiğine göre, uygulamada eski hükümlere tabi yatırım indirimi hakları olarak adlandırılan GVK’nun Mülga Ek:1-6 maddeleri kapsamındaki yatırım indirimi tutarları, 2021 yılı ikinci geçici vergi döneminde %18,14 oranı ile artırılarak kullanılabilecektir.

GVK’nun mülga 19 uncu maddesi kapsamında 08.04.2006 tarihinden önce başlanan yatırımlarla ilgili olarak gerçekleşen harcamalar üzerinden hesaplanan ancak ilgili yıl kazancının yetersiz olması nedeniyle indirilemeyerek izleyen dönemlere devreden yatırım indirimi hakları (uygulamada bunlara yeni hükümlere tabi yatırım indirimi hakları denilmektedir) ise Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde (Yİ-ÜFE) meydana gelen artış oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır.

2021 yılının ilk altı aylık döneminde Yİ-ÜFE’de meydana gelen artış %22,04 olarak gerçekleştiğinden, söz konusu tutarlar 2021 yılının ikinci geçici vergi döneminde %22,04 oranında artırılarak dikkate alınacaktır.

Saygılarımızla.