Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2021-092

29 Haziran 2021

GEÇİCİ VERGİ VE STOPAJ İADESİNE İLİŞKİN GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:252)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ TASLAĞI (SERİ NO:315) HAZIRLANDI

Tevkif yoluyla kesilen vergilerin (stopajların) yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden mahsubu ve kalan kısmın iadesi, geçici verginin mahsup ve iadesi ile bu vergilere ait vergi hatalarından kaynaklanan iade işlemlerine ilişkin düzenleme ve açıklamaların yer aldığı 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapan, Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı (Seri No:315) hazırlanmıştır.

Söz konusu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Gelir İdaresi Başkanlığınca çalışmalar devam ettirilmekte olup, taslakla ilgili görüş ve önerilerinizi 7/7/2021 Çarşamba günü sonuna kadar [email protected]  e-posta adresine gönderebilirsiniz.

Söz konusu Tebliğ Taslağına ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.