Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2021-085

18 Haziran 2021

7326 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) (Tebliğ) 14/6/2021 tarihli ve 31511 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Kanuna ilişkin açıklamalarımız 2021/74-80 sayılı yedi ayrı Sirkülerimizde yer almaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı interaktif vergi dairesinden başvuruları almaya başlamıştır.

7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu’na ait dilekçe örneklerine aşağıdaki linklerden ulaşmak mümkündür.

Saygılarımızla.

Ek-Liste I

Ek-Liste-II

EK-1-YI-UFE-Oranları-Tablosu

EK-2-A-Kesinleşmiş Alacaklar

EK-2E-Mahsup Dilekçesi-Kanunun Yayımı Tarihinden Sonra Mahsuben Tarihinden Sonra Mahsuben Ödeme Talep Edenlere

EK-2F-Mahsup Dilekçesi Kanunun Yayımlandığı Tarihten Önce Yaptıkları Mahsuben Ödeme Taleplerinden Vazgeçenlere

EK-3A-Kanun İhtilaflı Alacaklar

EK-3E-1-İhtilaflı İdari Para Cezası

EK-3F-1-İhtilaflı Ecrimisil

EK-4-A-İnceleme ve Tarhiyat Safhasındaki Alacaklar

EK-4-B-Pişmanlıkla Beyan

EK-4-C-Kendiliğinden Beyan

EK-05-Gelir Vergisi Matrah Artırımı

EK-06-Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı

EK-07-Kurum Stopaj Geçici 61

EK-08-Ücret Stopaj Artırımı

Ek-9-Serbest Meslek Stopaj Artırımı

Ek-10-Kira Stopaj Artırımı

Ek-11-Yıllara Sari Stopaj Artırımı

Ek-14-Yeni KDV Artırımı Tüm Beyannamelerini Verenler

Ek-15-Yeni KDV Artırımı Üç Beyannameden Fazla Verenler

Ek-16-Yeni KDV Artırımı İkiden Az Beyanname Verenler

Ek-17-Yeni KDV Artırımı Tecil Terkin Kapsamında İşleri Bulunanlar

Ek-18-KDV Stok Beyannamesi

Ek-19-KDV Kayıtlarda Yer Almayan Emtia vb. Envanter Listesi

Ek-20-ÖTV Beyannamesi Kayıtlarda Yer Almayan Emtia vb.

Ek-21-KDV Madde-6-2-a

Ek-22-Kasa Fazlası