Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2021-079

08 Haziran 2021

ÜLKE BAZLI RAPOR (CBCR) BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN HAZİRAN AYI SONUNA KADAR TAMAMLANMASI GEREKİYOR

2020/23 no.lu Sirkülerimizde belirttiğimiz üzere 25.02.2020 tarih ve 31050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2151 Sayılı “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar” karar ile esasen OECD’nin, Matrahın Aşındırılması ve Kârın Aktarılmasının (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS) önlenmesi kapsamındaki 13 no.lu Eylem Planında öngörülen Transfer Fiyatlandırmasında 3 aşamalı raporlama yükümlülüğü Türk Vergi Mevzuatı’na girmiştir.

Kararla getirilen yükümlülüklerden bir tanesi de bildirim yükümlülüğüdür. Buna göre Ülke Bazlı Raporlama yükümlülüğü kapsamına giren (konsolide grup geliri, 750 milyon Avro ve üzerinde olan) çok uluslu şirketler grubuna dahil olan şirketler, kendileri ana merkez olmasa da Ülke Bazlı Raporlamanın hangi şirket tarafından hangi ülkede yapılacağının düzenli olarak Türk Maliye İdaresi’ne bildirilmesi gerekecektir.

Karar’da Bildirim Yükümlülüğünün her yıl için takip eden yılın Haziran ayı sonuna kadar yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Bildirim Yükümlülüğü’ne ilişkin özet bilgi aşağıda yer almaktadır.

Bildirim Yükümlülüğü

Kimler Bildirmek Zorunda

Ülke Bazlı Raporlama kapsamına giren çok uluslu işletmeler grubu üyeleri

İçerik

Nihai ana işletme veya vekil işletme olup olmadıkları ve grup adına hangi işletmenin raporlama yapacağı ile hesap dönemi hakkındaki bilgiler

Süre

Takip eden yıllara ilişkin söz konusu bilgiler her yılın Haziran ayı sonuna kadar İdareye sunulacaktır.

2020 Yılı Ülke Bazlı Raporu

2020 Yılı Ülke Bazlı Raporu, 30 Haziran 2021 tarihine kadar İdareye bildirilecektir.

Sonrasında konu hakkında 01.09.2020 tarih ve 31231 sayılı Resmî Gazete’de 4 no’lu “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” (“Tebliğ”) yayımlanmış ve yapılan düzenlemeler aynı tarih itibari ile yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ’e göre, gerekli bilgiler Tebliğ’in 5 no.lu ekindeki içeriğe ve İnternet Vergi Dairesinde yer alan açıklamalara uygun şekilde “Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu” doldurularak elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi üzerinden verilecektir.

Bildirim yükümlülüğü ile ilgili diğer bilgiler için lütfen tıklayınız.