Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2021-071

22 Mayıs 2021

DUYURU071-521.pdfFİNANSMAN GİDER KISITLAMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR DA İÇEREN 18 SERİ NO.LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMAK ÜZERE CUMHURBAŞKANLIĞINA GÖNDERİLMİŞTİR

Finansman gider kısıtlaması, tam mükellef sermaye şirketlerinin kendi hisselerini satın almaları halinde vergilendirme, Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumlarda kurumlar vergisi oranının 2 puan indirimli uygulanması ile kurumlar vergisi oranının 2021 yılında %25, 2022 yılında %23 olarak uygulanması konularında açıklamalar içeren 18 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir.

Tebliğde, son duyurulan taslağa göre tek bir değişiklik olup, Taslağın “11.13.4. Gider kısıtlaması kapsamına giren yabancı kaynaklara ilişkin gider ve maliyet unsurları” bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “Satış bedelinin belirli bir vade sonunda ödenmesine ilişkin olarak, mükelleflerin Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen bilançolarında izlenen “satıcılar" vb. hesaplar için finansman gideri hesaplanmaması halinde bu işlemler için ayrıca ayrıştırma yapılarak satış bedelinin belirli bir kısmı gider kısıtlamasına tabi tutulmayacaktır.” cümlesine aşağıdaki açıklamanın eklenmiş olmasıdır:

Diğer yandan söz konusu hesaplarda yer alan tutarların Vergi Usul Kanununun 280 inci maddesi kapsamında değerlemesinden kaynaklanabilecek kur farkı giderleri ise gider kısıtlaması kapsamında değerlendirilecektir.”

Buna göre, döviz cinsinden izlenen satıcılar ve benzeri hesaplar için hesaplanan kur farkları gider kısıtlamasına tabi tutulacaktır.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.