Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2021-052

05 Nisan 2021

2021 BİRİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE YATIRIM İNDİRİMİ HAKLARININ HANGİ ORANLAR KULLANILARAK ENDEKSLENECEĞİ

2021/43 sayılı Duyurumuzda, Gelir İdaresi Başkanlığının 2021 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranını %10,09 (yüzde on virgül sıfır dokuz) olarak tespit ettiğini; bu nedenle, uygulamada eski hükümlere tabi yatırım indirimi hakları olarak adlandırılan GVK’nun Mülga Ek:1-6 maddeleri kapsamındaki yatırım indirimi tutarları, 2021 yılı birinci geçici vergi döneminde %10,09 oranı ile artırılarak kullanılabileceğini duyurmuştuk.

Söz konusu Duyuru’da 2021 yılı Mart ayı Yİ-ÜFE Endeksi açıklandığında, 2021 yılı birinci geçici vergi döneminde yeni hükümlere tabi yatırım indirimi haklarının hangi oran kullanılarak artırılacağını duyuracağımızı belirtmiştik.

TÜİK verilerine göre, Yİ-ÜFE, martta geçen yılın aralık ayına göre % 8,21 artış göstermiştir. Yani 2021 yılının ilk 3 ayında Yİ-ÜFE’de % 8,21 oranında artış gerçekleşmiştir.

Bu nedenle, uygulamada yeni hükümlere tabi yatırım indirimi hakları olarak adlandırılan GVK’nun mülga 19 uncu maddesi kapsamında 08.04.2006 tarihinden önce başlanmış yatırımlarla ilgili olarak gerçekleşen harcamalar üzerinden hesaplanan ancak ilgili yıl kazancının yetersiz olması nedeniyle indirilemeyerek izleyen dönemlere devreden yatırım indirimi hakları, 2021 yılı birinci geçici vergi dönemi için % 8,21 oranında artırılarak dikkate alınabilecektir.