Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2021-046

02 Nisan 2021

Yayımlandığı Yer  : LEBİB YALKIN DERGİSİ

                              Nisan  2021 – Sayı : 208

Mehmet MAÇ

Yeminli Mali Müşavir

SİGORTA ve REASÜRANS ŞİRKETLERİNİN KDV TEVKİFATI KARŞISINDAKİ YENİ DURUMU İLE İLGİLİ İDARİ YAZI HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARIMIZ

ÖZET:

Maliye İdaresi vergi kaçağı riskinin yüksek olduğu bazı işlemlere ait KDV’nin bir kısmının satıcıya verilmeyip alıcı tarafından sorumlu sıfatıyla 2 nolu KDV beyannamesi ile vergi dairesine ödenmesi şeklindeki vergi emniyet tedbirini uygulatmaktadır.

Kısmı tevkifat olarak isimlendirilen bu uygulamanın, hangi alıcılar tarafından hangi tür işlemlerde ve hangi oranda KDV tevkifatı yapmak suretiyle tatbik edileceği muhtelif tebliğlere dağılmış hükümlere göre şekillenmiştir.[1

1 Mart 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 35 nolu KDV Tebliği ile kısmı tevkifat alanında çok önemli değişiklikler yapılmış ve kısmı tevkifatın kapsamı etkili şekilde genişletilmiştir.

35 nolu KDV Tebliğinin 1 ve 9’uncu maddelerinde yer alan hükümler, sigorta ve reasürans şirketlerinin yapması gereken KDV tevkifatı türlerini önemli ölçüde genişletmiştir.

TÜRKİYE SİGORTA, REASÜRANS VE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI konu ile ilgili talep ve sorular içeren bir dilekçe vermiş ve Gelir İdaresi Başkanlığının 05.03.2021 tarih ve E-43370460-130[5300-6010]-E.29828 sayılı cevap yazısını almıştır.[2]

Bu yazımızın kapsamı, bahsi geçen cevap yazısında 5 madde halinde belirtilen idari görüşlerin özetlenmesi ve değerlendirilmesi ile sınırlıdır.

ANAHTAR KELİMELER:

Sigorta şirketleri, reasürans, emeklilik şirketleri, KDV tevkifatı, sigorta tazminatları, hasarın giderilmesi ile ilgili fatura, yansıtma faturası, 35 nolu KDV Tebliği, tevkifat uygulamasında sınır ( KDV Dahil 1.000 TL )

 1. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’NIN CEVAP YAZISININ İÇERİĞİ VE GÖRÜŞLERİMİZ:

  Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 05.03.2021 tarih ve E-43370460-130[5300-6010]-E.29828 sayılı cevap yazısının ilk maddesinde 35 nolu KDV Tebliği’nin 01 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilmiş olup, yazının 2,3,4,5,6 ncı maddelerinde, sigorta reasürans ve emeklilik şirketlerinin bu tebliğden nasıl etkileneceğine dair açıklamalar yapılmıştır.

  Aşağıdaki bölümlerde 2-6 ncı maddelerde yer alan 5 adet açıklamanın içeriği ve görüşlerimiz yer almaktadır.

  1. Sigorta ve Reasürans Şirketleri Adına Düzenlenen Hizmet Faturaları Büyük Ölçüde KDV Tevkifatlı Hale Gelmiştir (Yazının 2 nci maddesinin açıklanması) :

35 nolu KDV Tebliği’nin yürürlüğe girdiği 1 Mart 2021 tarihinden itibaren;

 • 35 nolu KDV Tebliği’nin 1’inci maddesi ile, sigorta ve reasürans şirketlerinin “BELİRLENMİŞ ALICILAR” arasına dahil edilmesi sonucunda, kısmi tevkifat kapsamında olan mal ve hizmetlerin belirlenmiş alıcılar tarafından satın alınmasında uygulanan tüm tevkifat türleri, kendi oranları üzerinden sigorta ve reasürans şirketlerinin alımları açısından da geçerli hale gelmiştir.
 • 35 nolu KDV Tebliği’nin 9’uncu maddesi ile, sigorta ve reasürans şirketlerine verilen ve özel olarak KDV tevkifatına tabi tutulmamış bulunan DİĞER TÜM HİZMET TÜRLERİ 5/10 ORANINDA KDV TEVKİFATLI HALE GETİRİLMİŞTİR.

Bahsi geçen yazının 2 nci maddesinde 60 nolu KDV Sirkülerinin “1.2. Tazminatlar” başlıklı bölümüne atıf suretiyle, sigorta yaptırmış olan mükelleflerin, hasar gören sigorta kapsamındaki eşyanın tamir ettirilmesi ile ilgili kendi adlarına aldıkları fatura içeriğini sigorta şirketine yansıtmak amacıyla sigorta şirketine yansıtma faturası düzenlemeleri ve bu faturada KDV göstermeleri gerektiği hatırlatılarak, bahsi geçen yansıtma faturalarının KDV tevkifatı kapsamına girdiği belirtilmiştir.

ÖRNEK:

Sahip olduğu otomobil için sigorta yaptırmış olan bir KDV mükellefi, otomobilin kazaya uğraması nedeniyle tamirat yaptırmış ve bu tamirat için kendi adına 10.000 TL + KDV bedelli tamir faturası düzenletmiştir. Bu mükellef, sigorta şirketi adına yine KDV hariç 10.000 TL’lik yansıtma faturası düzenleyecek, bu faturaya ait 1.800 TL’lik KDV’nin 5/10‘u olan 900 TL’lik kısmı 35 nolu KDV Tebliğinin 9’uncu maddesi uyarınca tevkif edilecek KDV olarak aşağıdaki gibi gösterecektir. (KDV Genel Uygulama Tebliği’nin I/C-2.1.3.4.2. nolu belge düzeni başlıklı bölüm ) :

Devamını okumak için lütfen dosyayı indiriniz.

 

[1]

 • Kısmı tevkifata tabi işlem türlerini, 
 • Kısmı tevkifat yapacak alıcıları,
 • Kısmi tevkifata uğrayacak satıcıları,
 • Kısmi tevkifatın oranını,
 • ve bunların yasal dayanağını gösteren tablo, 35 nolu KDV Tebliği ile yapılan son değişiklikleri de içerecek şekilde bu derginin arkasındaki önemli bilgiler bölümünde,

KISMI TEVKİFAT KONUSUNDA ÖZET BİLGİLER İÇEREN TABLO” başlığı altında yer almaktadır.

 

[2] Bahsi geçen cevap yazısının tam metni bu derginin arkasındaki özelgeler bölümünde yer almaktadır.