Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2021-041

18 Mart 2021

ÜLKE BAZLI RAPOR GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN SON TARİH 31 MART 2021 ÇARŞAMBA GÜNÜDÜR

2020/023 Sayılı Sirkülerimizde belirtildiği üzere, 25.02.2020 tarih ve 31050 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2151 Sayılı “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar” ile Transfer Fiyatlandırmasında 3 aşamalı raporlama yükümlülüğü Türk Vergi Mevzuatına girmiştir.

Kararla getirilen yükümlülüklerden bir tanesi de Ülke Bazlı Raporlama yükümlülüğüdür. Buna göre ilgili rapor, Ülke Bazlı Raporlama yükümlülüğü kapsamına giren (konsolide grup geliri 750 milyon Avro ve üzerinde olan) çok uluslu şirketler grubunun Türkiye’de mukim nihai ana işletmesi tarafından İdare’ye sunulacaktır. Nihai ana işletmenin Türkiye’de bulunmaması ve İdare ile nihai ana işletmenin mukim olduğu ülke idaresi arasında ülke bazlı rapor bilgilerinin paylaşımına ilişkin yürürlükte olan bir yetkili makam anlaşmasının bulunmaması durumunda çok uluslu işletmeler grubunun Türkiye’de mukim işletmesi (Türkiye’de birden fazla işletmesi bulunması durumunda diğerleri adına biri) tarafından Ülke Bazlı Raporun İdare’ye sunulması gerekmektedir.

Diğer yandan, 2021/028 Sayılı Duyurumuzda belirtildiği üzere, 22 Şubat 2021 tarihinde GİB internet sitesinde yayımlanan Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Sirküler/3 (“Sirküler”) ile nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye’de bulunan çok uluslu işletme gruplarının 2019 hesap dönemi ile Ocak/2020 ve Şubat/2020’de biten özel hesap dönemlerine ilişkin ilk ülke bazlı raporlarının BTRANS aracılığıyla gönderilmesine ilişkin süre 31 Mart 2021 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Bu kapsamda yükümlülük altına giren mükelleflerin ilk Ülke Bazlı Raporlarını 31 Mart 2021 Çarşamba günü sonuna kadar BTRANS aracılığıyla İdare’ye sunmaları gerekmektedir.

İlave olarak, nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye’de bulunmayan çok uluslu işletme gruplarının 2019 hesap dönemi ile Ocak – Şubat – Mart – Nisan ve Mayıs/2020’de biten özel hesap dönemlerine ilişkin ilk ülke bazlı raporlarının BTRANS aracılığıyla gönderilmesine ilişkin süre ise 30 Haziran 2021 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır.

OECD internet sitesinde yer alan Yetkili Makam Anlaşması imzalanan ülkeler listesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Bu süre içerisinde talepte bulunan mükelleflere BTRANS şifreleri ve şifreler ile birtakım ek açıklamalar gönderilmiştir. Söz konusu açıklamalar yine 2021/028 Sayılı Duyurumuzun ekinde yer almaktadır.

Söz konusu açıklamalara göre, ülke bazlı raporların OECD tarafından öngörülen “XML Schema 2” formatında hazırlanması gerekmektedir. Bu kapsamda Excel formatında hazırlanan ülke bazlı raporların, XML Şema 2’ye dönüştürülmesi hususunda danışmanınızdan ya da BDO Türkiye’den hizmet alabilirsiniz.

Saygılarımızla.