Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2021-023

02 Şubat 2021

Mustafa KAYHAN                                                                  

Avukat

KAYHAN HUKUK/BDO TÜRKİYE        

[email protected]                                                            

ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU VE LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜRLER KURULU TOPLANTILARININ ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI
 

Özet :

Teknolojinin son yıllardaki hızlı gelişimi ve değişimi hukuk ile kesişim noktalarını artırmıştır. Bu durum kaçınılmaz olarak şirketler hukukuna da yansımıştır.

Her ne kadar geleneksel yöntemler hâlâ vazgeçilmez olsa da 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) yürürlüğe girmesiyle birlikte teknolojik imkânlar anonim ve limited şirketlerle ilgili birçok düzenleme açısından uygulanabilir hale gelmiştir.

Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulabilmesi, tebligatların KEP[1] üzerinden gerçekleştirilebilmesi, elektronik genel kurullar, MERSİS[2] işlemleri, yönetim kurulu ve müdürler kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılabilmesi bu imkânlardan bazılarıdır.

Yukarıdaki gelişmelere ilave olarak yeni tip koronavirüs (Covid-19) anonim şirketlerde yönetim kurulu ve limited şirketlerde müdürler kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılabilmesinin ne kadar gerekli hale geldiğinin daha iyi anlaşılmasına sebep olmuştur.

Yazımızda, anonim şirketlerde yönetim kurulu ve limited şirketlerde müdürler kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılması konusu değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

Toplantılar tüm yönleriyle değil özellikle elektronik ortamda toplanma şekilleri bağlamında incelenecektir.

Kolllektif, komandit ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin icraî organlarının toplanma şekilleri incelememiz dışında tutulmuştur[3].

Anahtar Kelimeler: Anonim Şirket, Limited Şirket, Yönetim Kurulu, Müdürler Kurulu,  Elektronik Toplantı Sistemi, Elektronik Yönetim Kurulu Toplantısı, Elektronik Müdürler Kurulu Toplantısı, Koronavirüs, Covid-19, Yönetim Kurulunun Sorumluluğu, Müdürler Kurulunun Sorumluluğu, Butlan.

 

[1]    Kayıtlı Elektronik Posta (KEP): 25/08/2011 tarih ve 28036 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (i) bendinde tanımlanan kayıtlı elektronik postayı ifade etmektedir.

 

[2]    Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS): Ticaret sicili işlemlerinin elektronik ortamda yürütüldüğü, ticaret sicili kayıtları ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli olarak depolandığı ve elektronik ortamda sunulduğu merkezi ortak veri tabanını da içeren, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ve yönetilen uygulamayı ifade etmektedir.

 

[3]    Kollektif, komandit, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ortaklar kurulu veya genel kurul toplantılarına, elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama, oy kullanma ve Elektronik Toplantı Sisteminin işleyişine, denetimine ilişkin usul ve esaslar ile şirket sözleşmesi hükmünün örneği 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ’de düzenlenmiştir.

Devamını okumak için lütfen dosyayı indiriniz.