Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2021-022

02 Şubat 2021

Yayımlandığı Yer  : LEBİB YALKIN DERGİSİ –Şubat 2021 Sayı : 206

Mehmet MAÇ

Yeminli Mali Müşavir

İTHAL EDİLMİŞ OLAN MALLAR İLE İLGİLİ OLARAK SONRADAN ORTAYA ÇIKAN KUR FARKLARI

ÖZET :

Mal bedelinin ödenmesi ithalattan sonraki bir tarihte yapıldığı için, ithal esnasında Gümrük İdaresi’ne beyan edilen kur ile ödeme günündeki kur farklı olabilmektedir. İthal mal bedelinin fiili ithalattan önce ödenmesi ve beyan tarihinde geçerli kurun daha düşük olması nedeniyle negatif kur farkı olarak isimlendirilen kur farkı da ortaya çıkabilmektedir.

Keza, Türkiye’ye getirilen fakat millileştirilmeden önce satılan mallara ait satış faturasının kayda alınmasında kullanılan kur ile bu malın alıcısı tarafından ithal edilmesinde kullanılan kur da farklı olabilmektedir.

Aslında ithalatla ilgili kur farklarının, ithalde hesaplanan KDV’ye ek olarak tekrar KDV doğurması mümkün değildir. Aksi görüş içeren bir özelgenin varlığı, bu konuyu ele almamıza sebep olmuştur.

İthal maliyetinin döviz cinsinden tutarını etkileyebilecek farklar yazımızın konusu dışındadır.

Anahtar Kelimeler :  vadeli ithalat, peşin ödemeli ithalat, ithalatta kur farkı, KDV Kanunu md.21, ithalatta KDV.

1.      İTHALATTA KDV MATRAHI HESAPLANIRKEN DİKKATE ALINMASI GEREKEN KUR:

İthalde alınacak KDV’nin matrahı hesaplanırken, gümrük beyannamesinin tescil tarihindeki kur dikkate alınır. (KDV Kanunu’nun 10/ı ve 21 inci maddeleri)

Ödemenin beyanname tescil tarihinden önce veya sonra yapılmış olmasından kaynaklanan kur farkları ithalatta hesaplanan KDV tutarını etkilemez.

Her ne kadar KDV Kanunu’nun 21/c maddesinde “kur farkı” tabirine yer verilmiş ise de, bu tabirin anlamı aşağıda açıklandığı şekilde olup, ödemenin erken veya geç olmasından kaynaklanan kur farklarını kastetmemektedir.

ÇÜNKÜ ;

İthalat işlemlerinde KDV matrahı, gümrük beyannamesinin tescil tarihi itibariyle oluşmuş maliyetidir. Bu maliyetin ana unsuru, yabancı para üzerinden düzenlenmiş ithal faturasındaki mal bedelinin beyanname tescil tarihindeki döviz SATIŞ kuru (Gümrük Kanunu Md.30) üzerinden Türk Lirasına çevrilmesi suretiyle bulunan alış bedelidir. Bu mala ait olup yabancı para ile ifade edilen navlun, sigorta ve benzeri maliyete dahil giderler de aynı kur kullanılmak suretiyle Türk Lirasına çevrilir. Türk Lirasına çevirmede kullanılan kurun beyanname tescil tarihindeki döviz satış kuru olması, beyanname tesciline kadar olan kur farklarının KDV matrahına girmesini sağlamaktadır.

Matraha girmesi gereken başkaca bir kur farkı oluşmaz. Bu durumda maddedeki “KUR FARKI” ibaresini, ithal belgelerinde kur farkı adı altında zikredilen ve alış maliyetini yükselten müstakil bir unsurun bulunması halinde bunun da gümrük değerine eklenmesi gerektiği şeklinde anlamak gerekir. 

Sonuç olarak ;

İthale ilişkin KDV matrahının tespitinde tek bir tarih (gümrük beyannamesinin tescil tarihi) esas alınır. İthal mal bedelinin bu tarihten önce veya sonra ödenmiş olmasından kaynaklanan pozitif veya negatif kur farkları ithale ilişkin KDV matrahını etkilemez.

Devamını okumak için lütfen dosyayı indiriniz.