Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2021-020

01 Şubat 2021

PATENT HARCAMALARININ 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ VE 5746 SAYILI AR-GE KANUNU KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Özdemir Can KÜÇÜK

[email protected]

ÖZET:

Özellikle Ar-Ge merkezlerinin sürekliliği kapsamında, merkezlerde çalışan personele verilen ödevler arasında ulusal veya uluslararası patent sayısının artırılması ilk sıralarda yer almaktadır. Firmaların, Ar-Ge personelleri ile projeler için harcadıkları zaman ve kaynaklarının, karar mercileri tarafından patente bağlanması, merkezlerin devamlılığı açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmamızda Ar-Ge harcamalarının patent ile sonuçlanıncaya kadar geçen süreçte harcanan emek, zaman ve kaynakların, mevzuatın izin verdiği indirim ve istisnalarla, firmalara sağlayacağı avantajlara değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: 5746 Sayılı Ar-Ge Kanunu, Patent, Sınai Mülkiyet Kazancı İstisnası, Ar-Ge İndirimi, Artırımlı Ar-Ge,5520 KVK mad 5/b, KDV Mad 17/4-z