Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2021-019

01 Şubat 2021

ÇEKLERDE BANKANIN SORUMLU OLDUĞU MİKTAR TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI’NCA 29.01.2021 TARİHİNDEN İTİBAREN 2.675 TL OLARAK BELİRLENMİŞTİR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca 25.01.2021 tarihinde yayımlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/1) ile 29.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere muhatap bankanın ödemekle yükümlü olduğu miktar 2.225 TL’den 2.675 TL’ye çıkarılmıştır.

Bu kapsamda Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ’in  (Sayı: 2010/2) 4 üncü maddesine göre muhatap banka, ibraz eden düzenleyici  dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için;

  1. Karşılığının hiç bulunmaması halinde,

1) Çek bedeli 2.675 TL veya üzerinde ise 2.675 TL,

2) Çek bedeli 2.675 TL altında ise çek bedelini,