Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2021-008

06 Ocak 2021

Cemalettin Turan

YMM, Eski Hesap Uzmanı

[email protected]                                 

TÜRKİYE’DE YERLEŞİK ŞİRKETLERİN YURTDIŞINDAKİ BANKALARDAN DÖVİZ KREDİSİ KULLANABİLMESİNİN ŞARTLARI VE KULLANIMIN VERGİSEL SONUÇLARI 

ÖZ:

Para, kredi, döviz ve kambiyo işlemleriyle ilgili mevzuatta ve vergi mevzuatında son yıllarda yapılan düzenlemelerdeki karmaşık yapı aşağıdaki türden soruların sıkça sorulmasına sebep olmaktadır:

Türkiye’de yerleşik kişiler, özellikle şirketler, yurtdışındaki bir bankadan döviz cinsinden kredi alabilir mi?

Hangi şartlarla alabilir?

Aldığı krediyi Türkiye’ye getirmek zorunda mıdır?

Döviz cinsinden krediyi Türkiye’ye getirmemişse, yasal defter kayıtlarında ve finansal tablolarında nasıl kaydeder?

Döviz kredisinin KKDF, BSMV, KDV, ve KV stopajı karşısındaki durumu nedir?

Bu yazımızda bu tür sorulara, yazımızın yayımlandığı tarih itibariyle yürürlükte olan mevzuatta yer alan düzenlemeler ışığında cevaplar bulmaya çalışacağız.

Konumuzla ilgili başlıca mevzuat aşağıdaki gibi olup yazımızda sık sık ve kısaltarak atıf yapılmıştır:

TPKK Hakkında 32 Sayılı Karar (89/1438) (Karar)

TPKK Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (2008/32-34) (Tebliğ)

T.C. Merkez Bankası Sermaye Hareketleri Genelgesi (2.5.2018) (Genelge)

KKDF Hakkında Karar (88/12944)

KKDF Hakkında Tebliğ (Sıra No :6)

2017/4 Sayılı Tebliğ

VUK,  KVK, KDVK,, Gider Vergileri Kanunu, İlgili Tebliğler, Özelgeler.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Türkiye’de yerleşik gerçek kişilerin yurtdışından döviz cinsinden kredi kullanmaları 32 sayılı Karar’la yasaklanmış bulunduğundan bu yazımızda gerçek kişiler tamamen dışarda bırakılmıştır. Bu yazımızda esas itibariyle, Türkiye’de TTK hükümlerine göre kurulmuş olup kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunması dolayısıyla Türkiye’de yerleşik (Türkiye’de mukim/Türkiye’de tam mükellef) sayılan ve Serbest Bölgede yer almayan ticaret şirketi türündeki bir şirketin durumu baz alınarak; yani konu

böyle bir şirket perspektifinden değerlendirilerek, yorum ve açıklamalarımız bu kapsamla sınırlı tutulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Para, kredi, döviz, yabancı para, kambiyo, döviz cinsinden kredi, yabancı banka, yurtdışından döviz kredisi kullanımı, TPKK, 32 sayılı Karar, Sermaye Hareketleri Genelgesi, KKDF, BSMV, Sorumlu Sıfatıyla KDV, KV Stopajı.

1.YURTDIŞINDA YERLEŞİK  BİR BANKADAN DÖVİZ KREDİSİ ALINABİLİR Mİ? HANGİ ŞARTLARLA ALINABİLİR?

1.1.Türkiye’de Yerleşik Bir Şirketin Yurtdışındaki Bir Bankadan Döviz Kredisi Almasının/Temin Etmesinin Önünde Yasal Bir Engel Yoktur:

32 sayılı Kararın (Karar) 4/a maddesine göre Türkiye’ye döviz ithali ve Türkiye’den döviz ihracı serbesttir.

Aynı Kararın 4/b maddesine göre, Türkiye’de yerleşik kişilerin beraberlerinde (şirket aktiflerinde) döviz bulundurmaları, yurtdışında döviz alım satımına yetkili kuruluşlardan döviz satın almaları ve bunlara döviz satmaları, bankalar vasıtasıyla yurtiçinde ve yurtdışında tasarruf etmeleri serbesttir.

Devamını okumak için lütfen dosyayı indiriniz.