Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2021-007

05 Ocak 2021

Mustafa KAYHAN

Avukat                                                       

KAYHAN HUKUK/BDO TÜRKİYE    

[email protected]                                                       

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKET GENEL KURULLARININ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINI KARŞISINDAKİ DURUMU

Özet :

Dünya Sağlık Örgütü’nün 12.03.2020 tarihinde pandemi ilan ettiği yeni tip koronavirüs (Covid-19) ekonomik hayatı ve hukuku derinden etkilemiştir. 

Her alanda yeni bir dönem başlatan koronavirüs birçok hukuki kurumun değişmesi ve güncellenmesi gerekliliğini de ortaya koymuştur. Söz konusu gereklilik şirketler hukuku uygulamalarına da yansımıştır.

Bu etki kapsamda ülkemizde en çok görülen iki şirket türü olan anonim ve limited şirketlerin genel kurul toplantıları da koronavirüs ekseninde değerlendirilmeye muhtaç olmuştur.

Şirketlerin yeni faaliyet dönemlerinin başında önceki dönem finansal tabloların nihai hale getirilmesi, ödenecek vergilerin, kârın/ zararın tespiti ve bunların genel kurullarda görüşülerek onaylanması gündemlerinin üst sıralarında yer alır.

Yazımızda, koronavirüs salgınının anonim ve limited şirketlerin genel kurullarına etkisi özellikle 2021 yılı göz önünde bulundurulmak suretiyle değerlendirilmeye çalışılacaktır.  Genel kurullar tüm yönleriyle değil özellikle koronavirüsün etkilediği toplanma şekilleri bağlamında incelenecektir.

Derneklerin[1], sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, birlik ve kooperatiflerin[2] genel kurullarına koronavirüs etkisinin başka bir makalenin konusu olabilecek nitelikte bulunması dolayısıyla çalışmamızda değinilmeyecektir.

Anahtar Kelimeler: Koronavirüs, Covid-19, Genel Kurul,  Elektronik Genel Kurul, Anonim Şirket, Limited Şirket, Yönetim Kurulu, Genel Kurulun İptali, Yönetim Kurulunun Sorumluluğu; İptal Davası, Butlan.

  1. GİRİŞ:

Genel kurul, anonim ve limited şirketlerin en güçlü ve önemli organıdır. Genel kurulun birtakım devredilemez görev ve yetkileri bulunmaktadır. ( TTK m.408/2 ve 616/1 ) 

Genel kurulun ertelenmesi ya da yapılamaması şirketleri önemli ölçüde etkileyebilir. 

Örneğin;

  • Yönetim kurulunun ya da müdürler kurulunun görev süresi sona ermiş olabilir ve yeniden seçim yapılması gerekebilir.
  • Bağımsız denetime tabi şirketlerde denetçinin seçilmesi zorunluluğu ortaya çıkabilir.
  • Şirket teknik iflastan kurtulabilmek için sermaye artırımı ihtiyacında olabilir.
  • Pay sahibi sermaye avansı gönderen şirketin bu tutarı aynı yıl içinde vergisel avantajı ve zorunluluğu dolayısıyla sermayeye ilave etmesi gerekebilir.
  • Kâr dağıtılması gerekli olabilir.

Tüm bu örnekler göstermektedir ki yaşayan mekanizmalar olan şirketler genel kurullarını ertelemeden bir an önce yapma ihtiyacı ve zorunluluğu içinde bulunabilir.

Devamını okumak için lütfen dosyayı indiriniz.

[1] İçişleri Bakanlığı tarafından Valiliklere gönderilen 27.11.2020 tarihli Genelge ile, 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Kanunla derneklerin genel kurul toplantılarının ertelenmesine dair İçişleri Bakanına yetki veren 7244 sayılı Kanunun 2-1/ç fıkrasına ekleme yapılarak, erteleme yetkisinin üçer aylık sürelerle üç defaya kadar kullanılabileceği hükmü doğrultusunda derneklerin genel kurul toplantıları 2021 yılı Şubat sonuna kadar ertelenmiştir. Genelgeye ulaşmak için linke tıklayınız. (Erişim Tarihi: 08.12.2020)

 

[2] İçişleri Bakanlığı tarafından Valiliklere gönderilen 27.11.2020 tarihli Genelge ile, 7244 sayılı Kanunun 2/1-d maddesi kapsamında daha önce 1 Aralık 2020'ye kadar yapılmaması kararlaştırılan, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinlikler (genel kurul toplantıları dahil) 1 Mart 2021'e kadar ertelenmesi önerilmiştir. Genelgeye ulaşmak için linke tıklayınız. (Erişim Tarihi: 08.12.2020)