Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2020-175

07 Ekim 2020

AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOPARKLARDA UZAKTAN ÇALIŞMA SÜRESİ 11 EKİM 2020 TARİHİNE KADAR UZATILDI

2020/44 sayılı Sirkülerimizde belirttiğimiz üzere, 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

(R.G. 17.04.2020 – 31102) uyarınca; 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında yapılabilmesine ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca Bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin de Bölge dışında yürütülebilmesine; 11.03.2020 tarihinden itibaren 4 ay süreyle (11.07.2020 tarihine kadar) sınırlı olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından izin verilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, Bakanlığa söz konusu süreyi 3 aya kadar uzatmaya (11.10.2020 tarihine kadar) yetki verilmiştir. Anılan düzenleme uyarınca, Sanayi ve Teknoloji Bakanının söz konusu yetkisini kullanması ve Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknopark şirketleri tarafından Bakanlığın bilgilendirilmesi kaydıyla, evden çalışan Ar-Ge & Tasarım personeli için 5746 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlanılmaya devam edilecektir.