Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2020-171

02 Ekim 2020

ÜLKE BAZLI RAPORLARIN DEĞİŞİMİNE İLİŞKİN ÇOK TARAFLI YETKİLİ MAKAM ANLAŞMASI CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN ONAYLANMIŞTIR

2020/23 sayılı Sirkülerimizde de belirttiğimiz üzere, 25 Şubat 2020 tarihinde yayımlanan Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2151 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Ülke Bazlı Raporlama yükümlülüğü Türk Vergi Mevzuatına girmiştir.

Buna göre raporlanan hesap döneminden bir önceki hesap döneminin konsolide finansal tablolarına göre toplam konsolide grup hasılatı 750 milyon Avro ve üzerinde olan çok uluslu işletmeler grubunun Türkiye’de mukim nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi, raporlanan hesap döneminden sonraki on ikinci ayın sonuna kadar ülke bazlı raporu hazırlayıp elektronik ortamda Gelir İdaresi’ne sunacaktır.

Ülke bazlı raporun işleyiş mantığına göre nihai ana işletmeler (veya vekil işletmeler) ülke bazlı raporu sadece kendi ülkelerinin maliye idarelerine sunacaklar, gruba bağlı diğer şirketlerin bulundukları ülkelerde ise ülke bazlı rapor sunulmayacak, sadece grubun ülke bazlı raporunun hangi ülkede verildiğine dair bir bildirim verilecektir. Daha sonrasında ise ülke bazlı rapor sunulan maliye idaresi kendinde yer alan raporu gruba bağlı diğer ülkelerin maliye idareleri ile paylaşacaktır. Dolayısıyla ülke bazlı raporda bilgi paylaşımı şirketler vasıtasıyla değil,  maliye idarelerinin birbirleri ile raporu doğrudan paylaşması şeklinde olacaktır.