Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2020-167

24 Eylül 2020

% 1 VEYA % 8 ORANDA KDV’YE TABİ MAL TESLİMİNDE VE HİZMET İFASINDA BULUNANLARIN 2019 YILINA İLİŞKİN KDV İADE HAKLARINI EN GEÇ 2020 KASIM AYI KDV BEYANNAMESİ İLE KULLANMALARI GEREKMEKTEDİR

Bilindiği üzere, KDV Kanunu’nun 29/2 nci maddesine göre % 1 veya % 8 orana tabi mal tesliminde veya hizmet ifasında bulunanların, bu teslim ve ifalarla ilgili KDV yüklenimleri, % 1 veya % 8’li teslime veya hizmete ilişkin hesaplanan KDV tutarını aşıyorsa ve indirimle giderilemeyen KDV durumu varsa, söz konusu aşım KDV iadesine konu edilebilmektedir.

2019 yılı için bu iadelerde geçerli had 14.100 TL’dir. Yani 2019 yılına ait bu anlamdaki KDV iade hakkının 14.100 TL’lik kısmı kullanılamamakta, 14.100 TL’yi aşan tutarın iadesi istenebilmektedir.

Belli bir yıla ait indirimli oran konulu KDV iade hakkının kullanılabileceği son ay izleyen yılın 11 inci ayıdır. Buna göre 2019 yılı itibariyle böyle bir KDV iade hakkı olup da henüz kullanmamış mükellefler bu iade taleplerini en son 2020 Kasım KDV beyannamesinde beyan edebilirler.

KDV Genel Uygulama Tebliği’nin IV/A bölümüne 23 no.lu KDV Tebliğinin 13 ncü maddesiyle eklenen 8 no.lu bölümdeki düzenleme uyarınca, iadenin beyannameye konu edilmesi yeterli olmayıp, aynı süre içinde iade talebi için gerekli belgelerle başvurulması zorunlu hale getirilmiştir. Bu süre içinde talep yapılmadığı takdirde KDV iade hakkı düşerek kullanılamaz hale gelecektir.