Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2019-121

31 Aralık 2019

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:7) YAYIMLANMIŞTIR

(RG.27.12.2019, 30991(2. Mükerrer))

 

Söz konusu Tebliğ ile, ÖTV II Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde aşağıdaki hususlarda değişiklikler yapılmıştır:

  • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında, aynı maddenin birinci fıkrasının malul veya engellilerin istisna kapsamında taşıt alımında istisnayı düzenleyen (2) numaralı bendinin (a) ve (c) alt bentleri ile (6) numaralı bendinde belirlenen, istisna kapsamında alınabilecek 87.03 G.T.İ.P. numarasındaki taşıtların değerinin üst sınırına ilişkin tutarların (01.01.2018 - 200.000 TL) her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı, bu suretle hesaplanan tutarın 100 lirayı aşmayan kesirlerinin dikkate alınmayacağı hükme bağlanmıştır.
  • Anılan hüküm gereği, söz konusu tutarlar, 2019 yılına ilişkin tespit edilen yeniden değerleme oranında (%22,58) arttırılarak 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 303.200 TL olarak uygulanacaktır.

 Söz konusu Tebliğ metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız

Saygılarımızla.