Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Gümrük ve Dış Ticaret 2023-022

25 Ağustos 2023

HAFTALIK GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET GELİŞMELERİ

Gümrük ve Dış Ticaret alanında 07.08.2023-20.08.2023 tarihleri arasında gerçekleşen önemli gelişmeler ve değişiklikler aşağıda özetlenmiştir.

1.    V SAYILI LİSTE KAPSAMI EŞYADA EMSAL RAPOR UYGULAMASI KONULU YAZI YAYIMLANMIŞTIR

Gümrükler Genel Müdürlüğü "V Sayılı Liste Kapsamı Eşyada Emsal Rapor Uygulaması" konulu bir yazı yayımlanmıştır.

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden İthalat Rejim Kararı eki V sayılı liste kapsamında ithalatında süreklilik arz eden aynı eşyalar için alınan tahlil raporlarının Gümrük Yönetmeliği'nin 196 ncı maddesi uyarınca bir yıl süreyle emsal olarak kullanılıp kullanılamayacağı hususunda gümrüklerde görüş ayrılıkları yaşandığı anlaşılmıştır.

İthalat Rejim Kararı eki V sayılı liste kapsamında ithalatında süreklilik arz eden ve Gümrük Yönetmeliği 196 ncı maddesi 2(b), (c) ve (d) fıkralarındaki kriterleri sağlayan aynı eşyalar için alınan tahlil raporlarının yine anılan fıkralarda belirtilen süreler içerisinde emsal olarak kullanılabilmesi mümkündür.

İlgili Yazıya ulaşmak için lütfen tıklayınız.


2.    PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİN REFERANS KIYMETLERİ

Petrokimyasal ürünlerle ilgili bazı ithalatlarda hangi borsa fiyatının dikkate alınacağı noktasında tereddütler oluşması üzerine Gümrükler Genel Müdürlüğü konuya ilişkin bir yazı yayımlamıştır.

Bilindiği üzere gümrük idarelerince beyan edilen kıymetlerin incelenmesinde referans/veri bilgilerin kullanılması mümkündür. Referans/veri fiyat bilgileri, gümrük idareleri tarafından ithal eşyasının gümrük kıymeti olarak kullanılmayan, ancak kıymet tespitinde gümrük idaresinin beyanın gerçekliği ve doğruluğu konusunda yapılacak incelemede kullanılan veriler olup; söz konusu veriler beyanın ayrıntılı incelenmesine gerek olup olmadığı yönünde yol gösterici özelliktedir.

Öte yandan ticari hayatta, eşyaların ihraç ülkesi ile ticaret yapılan ülke değişiklik gösterebilmekte, alıcı ve satıcı arasında akdedilen sözleşmede alım ve satım koşullarına ilişkin değişik hükümler derç edilebilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu ürün ithalatlarında beyan edilen kıymete ilişkin değerlendirme yapılırken, eşyanın geldiği ülke ya da ticaret yapılan ülke dışında, yükümlüsünce yapılan açıklamalar ve sunulan bilgi ve belgeler çerçevesinde alıcı ve gönderici arasında imzalanan sözleşmede kararlaştırılan borsa/fiyat türünün de göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

İlgili Yazıya ulaşmak için lütfen tıklayınız.

3.    BAZI KIYMETLİ METALLERDEN EŞYA İTHALATINDA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAHSİL EDİLECEKTİR

08.08.2023 tarihli ve 32273 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla; aşağıdaki tabloda yer alan eşyanın Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler harici diğer ülkeler menşeli olanlarının ithalatında 11 Ağustos 2023 tarihinden itibaren karşılarında gösterilen oranlarda ek mali yükümlülük tahsil edilmesi kararlaştırılmıştır.

 

GTİP

Eşya Tanımı

Ek Mali Yükümlülük (%)

7113.19.00.00.11

Altından olanlar

20

7113.19.00.00.12

Pırlantalı altından olanlar

20

7113.20.00.00.00

Kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olanlar

20

7114.19.00.00.11

Altından olanlar

20

7114.20.00.00.00

Kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olanlar

20

7115.90.00.00.21

Altından olanlar

20

 

İlgili Karara ulaşmak için lütfen tıklayınız.

4.    MERKEZ BANKASI İHRACAT BEDELLERİ GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPMIŞTIR

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Genelge’nin 6/2 nci maddesinde yer alan tutar Hazine ve Maliye Bakanlığının 03.08.2023 tarihli ve 2358545 sayılı yazısı üzerine 50.000 ABD Doları olarak değiştirilmiştir.

İlgili maddenin güncel hali aşağıdaki gibidir:
“(2) Peşin döviz karşılığında 24 ay içerisinde ya da birinci fıkra uyarınca verilen ek süre sonunda ihracat yapılmaması veya bu süre içerisinde peşin döviz tutarının tamamının tek seferde iade edilmemesi durumunda bu tutar kambiyo mevzuatı açısından prefinansman kredisi hükümlerine tabidir. Ancak, tamamı tek seferde iade edilmeyen veya süresi içinde ihracatı gerçekleştirilmeyen peşin döviz tutarının 50.000,- ABD Doları veya karşılığı döviz ya da Türk Lirasını geçmeyen kısmı prefinansman hükümlerine tabi olmaz. Söz konusu peşin dövize ilişkin 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun uyarınca yasal işlem başlatılmasını teminen bankalarca Bakanlığa bildirim yapılmaz.

Ayrıca, 24 ay tamamlanmadan önce indirim, iskonto veya malda bozulma gibi haklı sebeplerin bulunması ve bu durumun ihracatçı tarafından peşin bedelin transfer edildiği/getirildiği bankaya sözleşme ve kesin satış faturasında yapılan değişiklikle tevsik edilmesi halinde peşin bedelin tevsik edilen tutar kadar kısmının iade edilmesi mümkündür. Bu durum dışında kalan kısmi iadelerde kısmi iade tarihinde söz konusu peşin bedel prefinansman hükümlerine tabi olur. Kısmi olsun veya olmasın Bankalarca yalnızca transferi gerçekleştiren kişiye peşin bedelin iadesi mümkündür. Peşin bedelin iadesine ilişkin KKDF mevzuatı hükümleri saklıdır.”

İlgili Genelgeye ulaşmak için lütfen tıklayınız.

5.    BATARYALAR VE ATIK BATARYALARA İLİŞKİN YÖNETMELİK - AVRUPA BİRLİĞİ

Bataryalar ile atık bataryalara ilişkin üretimden yeniden kullanımına ve geri dönüşümüne kadarki sürecin düzenlenmesi, bataryaların daha güvenli ve sürdürülebilir olması ve AB’nin bataryalarda daha rekabetçi olması ile ilgili Yönetmelik, 28 Temmuz 2023 tarihli ve L 191/1 sayılı AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmıştır.

Yönetmelikle ilgili özet bir bilgi aşağıda sıralanmıştır:

  • Söz konusu Yönetmelik tüm atık taşınabilir piller, elektrikli araç bataryaları, endüstriyel bataryalar, çoğunlukla araçlar ve makineler için kullanılan marş, yıldırım ve ateşleme (SLI) bataryaları ile elektrikli bisikletler ve e-scooter’lar gibi hafif araçlar için bataryalar dahil olmak üzere tüm bataryalar için geçerli olacaktır.
  • Yönetmelik, yalnızca AB’de üretilen değil, AB pazarına sunulan tüm bataryaları kapsamaktadır. Bu nedenle AB pazarına arz edilen ürünlerde olduğu gibi uygunluk değerlendirme prosedürleri ve onaylanmış kuruluşlar aracılığıyla ürün mevzuat uyumunun gerçekleştirilmesini gerektirmektedir.
  • Bataryaların kullanım ömrü sonlandıktan sonra nasıl muamele edileceğine ilişkin düzenlemeler de kapsama girdiğinden, geri dönüşüm pazarlarının ve atık bataryalardan elde edilen ikincil ham madde için pazar oluşturulmasının desteklenmesi beklenmektedir.
  • Üreticilerin, AB pazarına ilk kez sundukları bataryalara ilişkin Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu (Extended Producer Responsibility-EPR) getirilmektedir.
  • Bataryaların izlenebilmesi amacıyla, bataryaların modeli, içeriği ve geri dönüşüm koşulları gibi detaylı bilgilerin yer aldığı Dijital Batarya Pasaportu uygulamasına geçilecektir.
  • Yönetmelikte belirlenen dönemler sonrasında, bataryaların içeriğindeki kobalt, nikel, kurşun ve lityumun ne oranda atık bataryalardan elde edilebileceğine dair kurallar getirilmektedir.

Yayımını takip eden 20 nci günde yürürlüğe girmesi öngörülen Yönetmelik için lütfen tıklayınız.

İlgili Duyuruya ulaşmak için lütfen tıklayınız.

6.    FAS / TÜRKİYE MENŞELİ ELEKTRİKLİ FIRIN İTHALATINA KARŞI ANTİ-DAMPİNG ÖNLEMİ BAŞVURUSU YAPILMIŞTIR

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Rabat Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atıfla, Fas Dışişleri, Afrika İşbirliği ve Yurtdışında Yaşayan Faslılar Bakanlığı Çok Taraflı İşbirliği ve Uluslararası Ekonomik İşler Müdürlüğü tarafından iletilen 1 Ağustos 2023 tarihli bir Nota'da özetle, Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Türkiye menşeli elektrikli fırın ithalatına karşı anti-damping önlemi uygulanması için usulüne uygun olarak belgelenmiş bir başvuru yapıldığının ve bu çerçevede, bir anti-damping soruşturması açılmasına karar verilmesi halinde soruşturmaya ilişkin bilgi ve belgelerin ayrıca iletileceğinin belirtildiği ifade edilmektedir.

İlgili Sirkülere ulaşmak için lütfen tıklayınız.


7.    IRAK’IN İTHALATTA UYGULADIĞI İLAVE GÜMRÜK VERGİLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nün yazısına atıfta bulunulan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 08.08.2023 tarihli yazıda; yazı eki tabloda yer alan ürünlerin Irak’a ithalatı kapsamında yürürlüğe giren ilave gümrük vergisi oranlarına ilişkin bilgi verildiği ve ayrıntılı bilgi için Bağdat Ticaret Müşavirliği ile iletişime geçilmesinin faydalı olacağı belirtilmektedir.

İlgili tabloya ulaşmak için lütfen tıklayınız.

İlgili Duyuruya ulaşmak için lütfen tıklayınız.

8.    AZERBAYCAN'DA İŞGALDEN KURTARILAN TOPRAKLARDA İTHALATI KDV VE GÜMRÜK VERGİSİNDEN MUAF OLAN ÜRÜN LİSTESİ ONAYLANMIŞTIR

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nun 5 Ağustos 2023 tarih ve 269 sayılı Kararı ile (https://nk.gov.az/az/senedler/qerarlar/isgaldan-azad-edilmis-eraziler-uzre-idxali-elave-d-7275) "İşgalden kurtarılan topraklarda ithalatı KDV ve gümrük vergisinden muaf tutulan ekonomik faaliyet alanları ve eşya nomenklatürüne göre makine, ekipman, hammadde ve malzemelerin listesi" onaylanmış olup, ekte sunulmaktadır.

Söz konusu Karar 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren uygulanmakta ve 1 Ocak 2033 tarihine kadar yürürlükte kalacaktır.

Karara ulaşmak için tıklayınız.

İlgili Duyuruya ulaşmak için lütfen tıklayınız.

9.    ÖTV (I) SAYILI LİSTEDEKİ MALLARIN TEMİNAT ÇÖZÜM İŞLEMLERİ SORGULAMA EKRANI AÇILMIŞTIR

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı listedeki malları ithal eden mükelleflerin, ithal ettikleri mallar için gümrük idaresince düzenlenen EK 11 bilgi formları ile vergi daireleri tarafından gümrük idaresine gönderilmek üzere düzenlenen EK 12 bilgi formlarını İNTVD üzerinden görüntüleyebileceği ekranlar kullanıma açılmıştır.

İlgili ekran için hazırlanan kılavuza erişmek için tıklayınız

İlgili Duyuruya ulaşmak için lütfen tıklayınız.

10.    FİLİPİN GELİR İDARESİ TARAFINDAN PARFÜM VE EAU DE TOİLETTE İTHALATINDA ÖTV UYGULAMASI DÜZENLEMESİ GETİRİLMİŞTİR

Filipin Gelir İdaresi (Bureau of Internal Revenue) tarafından, 9-2023 sayılı Gelir Yönetmeliği ile, "Parfüm ve Likit Parfüm Benzeri Sıvılar (Eau de Toilette)" ürünlerinin imalatı ve yurtdışından ithalatına %20 Özel Tüketim Vergisi (Excise Tax) uygulaması getirilmiştir.

Buna göre, ilgili ürünleri ithal eden firmalar malın KDV ve Gümrük Vergisi uygulanmamış değeri üzerinden matrah olacak şekilde %20 Özel Tüketim Vergisi ödeyecek olup, daha sonra aynı matrah üzerinden KDV ve Gümrük Vergisi uygulanacaktır.   

İthalatçı tarafından gerçekleştirilecek ÖTV yükümlülüğü kapsamında, ithalatçının ödemesini yapacağı, Özel Tüketim Vergisi'nin tahsili Filipin Gümrük İdaresi (Bureau of Customs) tarafından ithalat işlemlerinin tamamlanmasından önce gümrükte gerçekleştirilecektir.  

9-2023 sayılı Yönetmelik kapsamında, yükümlülükler ve cezai müeyyideler de düzenlenmiştir.   

İlgili Yönetmeliğin yürürlük tarihi 3 Ağustos 2023 olarak belirlenmiştir.

Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

İlgili Duyuruya ulaşmak için lütfen tıklayınız.

11.    BREZİLYA/PET FİLM ANTİ-DAMPİNG ÖNLEMİ

Ticaret Bakanlığından iletilen yazıda, Brezilya tarafından, ülkemiz menşeli “PET Film” (3920.62.19, 3920.62.91 ve 3920.62.99 GTİP’lerinde yer alan) ithalatına karşı 1 Mart 2012 tarihinden bu yana uygulanmakta olan anti-damping önlemi kapsamında, Brezilya Kalkınma, Sanayi, Ticaret ve Hizmetler Bakanlığınca başlatılan nihai gözden geçirme soruşturmasına yönelik olarak düzenlenmesi öngörülen kamu dinleme toplantısına ilişkin bildirimin iletildiği ifade edilerek, Sao Paulo Ticaret Ataşeliğimizden iletilen yazıya atıfla, anılan Bakanlık’tan Brezilya Büyükelçiliğimiz kanalıyla 15 Ağustos 2023 tarihinde alınan e-posta (Ek 1) ve eki belge (Ek 2) ile gayri-resmi tercümesi (Ek 3) iletildiği ve söz konusu belgelerin incelenmesinden, ilgili soruşturma süreçlerine katılım kapsamında ve anılan toplantının konu başlıklarındaki değişikliğe ilişkin bilgi verildiğinin görüldüğü ifade edilmiştir.

İlgili Duyuruya ulaşmak için lütfen tıklayınız.

12.    PAZARA GİRİŞ BELGESİ DESTEĞİ EK 1-B GÜNCELLEMESİ - 5973 SAYILI KARAR

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda özetle; 5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar’a ait Pazara Giriş Belgesi Desteğine İlişkin Genelge’de 08/08/2023 tarihinde yapılan değişiklik uyarınca EK 1-B Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri Listesinin güncellendiği ve Bakanlıkları internet sitesinde yayımlandığı ifade edilmektedir. Söz konusu ekler yazı ekinde yer almaktadır.

İlgili Bültene ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Saygılarımızla,

Gümrük ve Dış Ticaret konusunda bilgi için:

Asım USANMAZ

Ortak, Gümrük ve Dış Ticaret

[email protected]