Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Gümrük ve Dış Ticaret 2023-020

24 Temmuz 2023

HAFTALIK GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET GELİŞMELERİ

Gümrük ve Dış Ticaret alanında 10.07.2023-23.07.2023 tarihleri arasında gerçekleşen önemli gelişmeler ve değişiklikler aşağıda özetlenmiştir.

  1. ÖTV (I) SAYILI LİSTEDE YER ALAN AKARYAKIT VE DİĞER ÜRÜNLERİN ÖTV TUTARLARI ARTIRILMIŞTIR

16.07.2023 tarihli ve 32250 sayılı Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanlığı Kararı yayımlanmıştır.

Akaryakıt, gaz ve yağ ürünlerini de içeren 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) sayılı listede yer alan mallara ilişkin Özel Tüketim Vergisi tutarlarında %300 oranlara varan artış yapılmıştır.

İlgili Karara ulaşmak için lütfen tıklayınız.

  1. 9603.21.00.00.19 GTİP'Lİ DİŞ FIRÇASI İTHALİNDE EK MALİ YÜKÜMLÜLÜĞÜN UZATILMASI İÇİN SORUŞTURMA AÇILMIŞTIR

16.07.2023 tarihli ve 32250 sayılı Resmi Gazete’de “İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/4)”  Tebliğ yayımlanmıştır.

9603.21.00.00.19 GTİP'li diş fırçalarının ithalatında, 1/2/2021 tarihli ve 3472 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Diş Fırçası İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamında uygulanan korunma önleminin süresinin uzatılması için yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru neticesinde korunma önlemi uzatma soruşturması (soruşturma) açılmasına karar verilmiştir.

İlgili Tebliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.

  1. ATA KARNELERİNİN ODALARCA ONAYLANMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR

Gümrükler Genel Müdürlüğü "ATA Karnelerinin Odalarca Onaylanması Zorunluluğu" konulu bir yazı yayımlanmıştır.

Yazıda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine yapılan başvurularda sistem üzerinden (www.atak.tobb.org.tr web adresinden) oluşturulan ATA karnelerinin basıldıktan sonra yetkilendirilmiş Odalardan onay alınmadan/mühürletilmeden eşyanın yurtdışı edildiğinin ve Gümrük Müdürlüklerince de bu karnelerin kabul edildiği/işlem yapıldığının sıklıkla gözlenmekte olduğu belirtilerek, karne hamillerinin gümrüklerde sorun yaşamaması, sürecin doğru işlemesi amacıyla yetkili Odalarca onaylanmamış karnelerin Gümrük Müdürlüklerince kabul edilmemesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin kefil kuruluş sıfatıyla bu ATA karnelerinden doğacak vergi ve cezalardan da sorumlu olmayacağı ifade edilmektedir.

İlgili Yazıya ulaşmak için lütfen tıklayınız.

  1. YÜRÜRLÜK SÜRESİ DOLAN VE DOLACAK DAMPİNGE KARŞI ÖNLEMLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

20.07.2023 tarihli ve 32254 sayılı Resmi Gazete’de 2023 yılının ilk yarısında yürürlük süresi dolan dampinge karşı önlemlerin ilanı ile 2024 yılının ilk yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin ilanını kapsayan “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2023/21)” Tebliğ yayımlanmıştır.

İlgili Tebliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.

  1. NUMUNELİK EŞYA VE MODEL İTHALATI KONULU ÇALIŞTAY İÇİN GÖRÜŞLERİN İLETİLMESİ GEREKMEKTEDİR

Ticaret Bakanlığı’nın bir yazısına atfen TİM’den alınan yazıda, firmaların ihracat süreçlerine konu etmek üzere ithal etmekte oldukları ve numune niteliği taşıdığı yönünde beyanda bulundukları bazı eşyanın gümrük işlem süreçlerinde yaşandığı ileri sürülen sorunlar, üretim proseslerinde kullanılmak üzere getirilen ve numune niteliği taşıdığı beyan edilerek ithal edilmek istenilen prototip bazı eşyanın ithalinde karşılaşılan sorunlar ile firmalar adına gelen numunelik eşya ve modellerin gümrük işlemlerinde karşılaşılabilecek diğer sorunların asgariye indirilmesini teminen, numunelik eşya ve model ithalatında gerek gümrük idareleri ve gerekse firmalar açısından tereddütleri gidermek ve uygulamada birliği sağlamak, özellikle numunelik eşya ve model ithalatı en yoğun olan sektörler için objektif kriterler belirlemek üzere yapılacak çalışmanın çıktıları doğrultusunda ortak bir çalıştay yapılması planlandığından bahsedilmektedir.

Bu çerçevede, ithale konu eşyanın numunelik eşya ve model olma özelliğinin tespitine ilişkin olarak;

  • Üyelerimizin kullandıkları numune tanımının her bir sektör bazında belirlenmesi,
  • Söz konusu tespitte adet, ağırlık, uzunluk, hacim vb. ölçü birimleri bazında üst limit belirlenip belirlenemeyeceği,
  • Ölçü birimlerinin belirlenmesinin mümkün olması durumunda, sektör/eşya bazında ticaretin gereklerine uygun olarak numune tanımının yapılması ve numunelik eşya ve model olarak kabul edilebilecek üst limitlerin neler olması gerektiği,

hususlarında üye firmalarımızın sorun, görüş ve önerilerinize ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda, firmanızın konu ile ilgili mevcut sorun, görüş ve önerilerinin en geç 27 Temmuz 2023 Perşembe günü mesai bitimine kadar ekte gönderilen tablo formatında Genel Sekreterliğimize ([email protected]) iletilmesi hususunda gereği önemle rica olunur

İlgili Sirkülere ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Saygılarımızla,

Gümrük ve Dış Ticaret konusunda bilgi için:

Asım USANMAZ

Ortak, Gümrük ve Dış Ticaret

[email protected]