Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Gümrük ve Dış Ticaret 2023-019

11 Temmuz 2023

HAFTALIK GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET GELİŞMELERİ

Gümrük ve Dış Ticaret alanında 26.06.2023-09.07.2023 tarihleri arasında gerçekleşen önemli gelişmeler ve değişiklikler aşağıda özetlenmiştir.

1.    MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

07.07.2023 tarihli ve 32241 sayılı Resmi Gazete’de “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.

Söz konusu Kararla;

  • Mal ve hizmetlere uygulanan genel KDV oranı %18'den %20'ye,
  • Mal ve hizmetlere uygulanan indirimli KDV oranı %8'den %10'a,
  • Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçetelerin KDV oranı %8'den %20'ye

 yükseltilmiştir.

Karar 10 Temmız 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili Karara ulaşmak için lütfen tıklayınız.

2.    492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNA BAĞLI TARİFELERDE YER ALAN MAKTU HARÇ TUTARLARI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR

07.07.2023 tarihli ve 32241 sayılı Resmi Gazete’de “492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Maktu Har Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı:7344)” yayımlanmıştır.

Söz konusu Kararla, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarları yeniden belirlenmiştir. Buna göre;

  • Yargı, noter, vergi yargısı, tapu ve kadastro, konsolosluk, pasaport, ikamet tezkeresi, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti, vize, Dışişleri Bakanlığı tasdik, gemi ve liman, imtiyazname, ruhsatname, diploma ve trafik harçlarını (sürücü belgesi harçları hariç) kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanununa bağlı tariflerde yer alan maktu harçlar yüzde 50 oranında artırılmıştır.
  • Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı 6 bin 91 liradan 20 bin liraya yükseltilmiştir. 

İlgili Karara ulaşmak için lütfen tıklayınız.

3.    MOTORLU KARA TAŞITLARININ İHTİSAS GÜMRÜKLERİNE HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ EKLENMİŞTİR

08.07.2023 tarihli ve 32242 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Ser No:94)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” (Gümrük İşlemleri) ile; motorlu kara taşıtlarının serbest dolaşıma girişi işlemlerinde yetkili gümrük müdürlüklerine Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü de eklemiştir.

İlgili Tebliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.

4.    HOMEOPATİK TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

08.07.2023 tarihli ve 32242 sayılı Resmi Gazete’de “Homeopatik Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği”  yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmelikle; homeopatik tıbbi ürünlerin istenen etkililik ve güvenliliğe ve gereken kaliteye sahip olmalarını sağlamak üzere, ruhsatlandırma, ambalajlama ve dağıtım işlemlerinde uygulanacak usul ve esaslar ile ruhsatlandırılmış homeopatik tıbbi ürünlere ilişkin uygulamalar belirlenmiştir.

İlgili Yönetmeliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.

5.    KAYNAK MAKİNALARINA AİT ANAKARTLARDA GÖZETİM HAKKINDA YAZI YAYIMLANMIŞTIR

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Kaynak Makinalarına Ait Anakartlar" konulu bir yazı yayımlanmıştır.

Kaynak makinalarına ait anakartlar sınıflandırılmaya başlanıldığından dolayı, söz konusu eşyanın 2009/9 sayılı İthalatta Gözetim Uygulaması’na İlişkin Tebliğ kapsamında gözetim uygulamasına tabi olup/olmadığı hususunda tereddüt hasıl olduğu görülmektedir.

Konuya ilişkin İthalat Genel Müdürlüğü’nden alınan ekli 16.06.2023 tarihli, 86435578 sayılı yazıda “…2021 yılı öncesi 8515.90.80.90.19 GTİP‘inde sınıflandırılan eşyanın 2021 yılı itibariyle 8515.90.80.90.19 ve 8515.90.80.90.12 şeklinde iki ayrı GTİP‘e ayrıldığı, korelasyon değişikliği sonrası 2 ayrı GTİP’in de gözetim kapsamında olduğu” bildirilmiştir.

İlgili Yazıya ulaşmak için lütfen tıklayınız.

6.    YURT DIŞI ÜRETİM TESİSLERİNİN GMP DENETİMLERİ İÇİN YAPILACAK MÜRACAATLARA DAİR KILAVUZ GÜNCELLENMİŞTİR

Yurt Dışı Üretim Tesislerinin GMP Denetimleri İçin Yapılacak Müracaatlara Dair Kılavuz güncellenmiştir. 

İlaç Denetim Daire Başkanlığı, Yurt Dışı Tesis Denetimleri Başvuru ve Takip Birimine yapılan tüm başvuruların zaman kaybına neden olunmaması için Kılavuzda belirtilen gerekli belgeler ile eksiksiz bir şekilde yapılması önem arz etmektedir.

İlgili Kılavuza ulaşmak için lütfen tıklayınız.

İlgili Duyuruya ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Saygılarımızla,

Gümrük ve Dış Ticaret konusunda bilgi için:

Asım USANMAZ

Ortak, Gümrük ve Dış Ticaret

[email protected]