Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Gümrük ve Dış Ticaret 2023-018

26 Haziran 2023

HAFTALIK GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET GELİŞMELERİ

Gümrük ve Dış Ticaret alanında 12.06.2023-25.06.2023 tarihleri arasında gerçekleşen önemli gelişmeler ve değişiklikler aşağıda özetlenmiştir.

 1. SINIRDA KARBON DÜZENLEME MEKANİZMASI

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) ’nden alınan bir e-postada; Avrupa Yeşil Mutabakatı' nın önemli bir parçasını teşkil eden “Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ” Avrupa Birliği sınırları dahilinde ticari malların üretimi esnasında oluşan karbon maliyetlerine eşdeğer bir maliyetin Avrupa Birliği ülkelerine ithal edilen mallara da uygulanmasına ilişkin düzenleyici bir sistem olup SKDM tüzük metni, AB Resmi Gazetesi’nde yayımlandığı belirtilmektedir.

SKDM kapsamında ilk aşamada, yüksek karbon kaçağı riski taşıyan 6 sektör (çimento, demir-çelik, alüminyum, gübre, hidrojen ve elektrik) bulunmakta olup ilerleyen zamanlarda diğer sektörlere yönelik olarak da düzenlemelerin hayata geçirileceği öngörüldüğü bildirilmekte olup düzenleme ile ilgili öne çıkan hususlar ve kapsam dahilindeki ticarete konu ürün gruplarını içeren “SKDM Bilgi Notu” na ulaşabileceğiniz bağlantı aşağıda yer almaktadır.

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Bilgi Notuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Sınırda karbon Düzenleme Mekanizması Yönetici Özetine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

İlgili Duyuruya ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 1. TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ DOĞRULTUSUNDA ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ (ÜTS) UYGULAMALARI

Bilindiği üzere, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26.05.2023 tarihli ve 32202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir

Söz konusu Yönetmelik ile Ek-3’te yer alan cihazların satışını gerçekleştiren merkezlerle ile ilgili hükümlerde değişiklik yapılmış olup Yönetmelikte yer alan

“İmalatçısı veya ithalatçısı hariç olmak üzere Ek-3’te yer alan cihazların satışının yapıldığı yerler için yetki belgesi aranmaz. Bu istisna ilgili diğer mevzuat ile belirlenen yükümlülükleri ortadan kaldırmaz.” hükmü doğrultusunda Ürün Takip Sistemi (ÜTS)’nde “Üretici/İthalatçı/Bayi/İhracatçı” türünde kayıt yapacak firmaların tıbbi cihaz satış merkezi ruhsatı bulunması gerekmekte olup firma kaydı esnasında ÇKYS numarası bilgisinin zorunlu olarak girilmesi gerekmektedir. 

Mezkur Yönetmeliğin

“Kurumun kayıt ve bilgi yönetim sisteminde satış merkezi yetki belgesi olmaksızın kayıtlı olan imalatçı veya ithalatçılar için 33 üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamında yetki belgesine sahip olma zorunluluğu, bu hükmün yürürlüğe gördüğü tarihten itibaren bir yıl içinde yerine getirilir.” hükmü doğrultusunda ÜTS’de “Üretici/İthalatçı/Bayi/İhracatçı” firma türünde ÇKYS ruhsat bilgileri bulunmayan firmaların 26.05.2024 tarihine kadar bulunduğu İldeki İl Sağlık Müdürlüğü’ne anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde başvuru yaparak Tıbbi Cihaz Satış Merkezi ruhsatı alması ve bu ruhsat kapsamında ÇKYS numarasını ÜTS’de yer alan firma kaydına eklemesi gerekmektedir.

Anılan tarih sonrasında ÇKYS numarası olmayan ÜTS’de kayıtlı firmaların kayıtları pasif hale getirilecektir.

İlgili Duyuruya ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 1. ABD Aluminyum Levha İdari Gözden Geçirme Soruşturması

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli “Alüminyum Levha” ithalatına karşı 8 Mart 2021 tarihinden bu yana anti-damping ve telafi edici vergi (countervailing duty) önlemleri uygulanmakta olduğu anımsatılmaktadır.

Bu kapsamda, 12 Haziran 2023 tarihli ABD Resmî Gazetesi’nde yer alan bildirimde, alüminyum levha ürününe yönelik anti-damping önlemi kapsamında 1 Nisan 2022-31 Mart 2023 dönemi için, telafi edici vergi önlemleri kapsamında 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 dönemi için idari gözden geçirme soruşturmalarının Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından başlatıldığı belirtilmektedir.

Anılan bildirime https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-06-12/pdf/2023-12432.pdf bağlantısından erişilebilmekte olup, açılış bildiriminde adı geçen firmalarımızın soruşturma döneminde ABD’ye soruşturma konusu ürün satışı olmaması durumunda anılan bildirimin yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde ITA ile temasa geçmeleri gerekmektedir.

Açılış bildiriminin incelenmesinden de görüleceği üzere ITA, ihracatçı firma sayısının fazla olması durumunda soruşturmaya taraf olacak firmaları seçme yoluna gidebilecek olup bu yönteme başvurması halinde soruşturma açılış tarihinden itibaren 35 gün içerisinde soruşturmaya taraf olacak firmaları açıklayacaktır. Ayrıca, bahse konu bildirim uyarınca idari gözden geçirme talep eden firmalarımızın bildirimin yayımlandığı tarihten itibaren 90 gün içinde söz konusu talebi geri çekme imkânı bulunmaktadır. ITA tarafından mezkûr telafi edici vergi soruşturmaları kapsamında firmalarımıza gönderilecek soru formlarının yanı sıra Bakanlığımıza da verilen sübvansiyonlar hakkında bilgi talep edilen hükümet soru formları gönderilecek olup, soruşturmalar süresince firmalarımız ve Bakanlığımız arasında koordineli olarak çalışılması büyük önem arz etmektedir.

Diğer taraftan, firmalarımızın Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen “Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nı incelemesinde fayda mütalaa edilmekte olduğu belirtilmektedir.

İlgili Bültene ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 1. İRAN - HOLOGRAM GÜVENLİK ETİKETLERİNİN YERİNE KAREKOD UYGULAMASINA İLİŞKİN KULLANMA TALİMATI

Ticaret Bakanlığı’ndan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’e iletilen bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atıfla, Ankara'daki İran Büyükelçiliğinden alınan Nota'da, İran Ticaret Odası Uluslararası İşler Yardımcılığı'na ait hologram güvenlik etiketlerinin yerine karekod (QR Kod) uygulamasına geçildiği belirtilmekte olup, söz konusu uygulamaya ilişkin kullanma talimatının iletildiği bildirilmektedir.

İlgili Sirkülere ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 1. TAYLAND SICAK HADDELENMİŞ YASSI ÜRÜNLERDE GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASI - NİHAİ KARAR

T.C Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Tayland Krallığı tarafından İran ve Brezilya'nın yanı sıra ülkemiz menşeli 7208.10, 7208.36, 7208.37, 7208.38, 7208.39, 7208.40, 7208.51, 7208.52, 7208.53, 7208.54, 7208.90, 7211.13, 7211.14 ve 7211.19 Gümrük tarife pozisyonlarında yer alan “Sıcak Haddelenmiş Çelikten Yassı Hadde Ürünler” ithalatına karşı 15 Mayıs 2017 tarihinden itibaren Tayland'a ihracat gerçekleştiren firmalarımıza %6,88-% 38,23 oranlarında damping vergisi tatbik edilmekte olduğu belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Tayland Ticaret Bakanlığı’nın 11 Mayıs 2022 tarihinde söz konusu damping önleminin gözden geçirilmesine ilişkin soruşturma başlattığı ve nihai kararını 1 Haziran 2023 tarihinde yayımladığı bildirilerek, buna göre ilgili ürün gruplarında %6,88- %38,27 oranlarında damping önleminin devamına hükmedildiği vurgulanmıştır. Önleme ilişkin yayımlanan Thai dilindeki bildirim ekte sunulmaktadır.

İlgili Sirkülere ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 1. GÜMRÜK VERGİSİ ASKIYA ALINAN EŞYALARA İLİŞKİN V SAYILI LİSTEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

22.06.2023 tarihli ve 32229 sayılı Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.

İthalat Rejimi Kararının eki (V) sayılı Listede yer alan 0.2425, 0.3140, 0.3966, 0.4030, 0.4140, 0.4305, 0.4609, 0.4733, 0.4893, 0.5018, 0.5187, 0.5788, 0.6629, 0.6654, 0.6689, 0.6781, 0.7489, 0.7972, 0.8111, 0.8112, 0.8140, 0.8311 seri numaralı satırlar yürürlükten kaldırıldı, aynı Listede yer alan eşyadan Ek-l’de belirtilenlere ait satırlar karşılarında gösterildiği şekilde değiştirildi ve aynı Listeye Ek-2’de yer alan eşya eklenmiştir.

Karar 1 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

İlgili Karara ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 1. ÖZBEKİSTAN MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI AÇILMIŞTIR

22.06.2023 tarihli ve 32229 sayılı Resmi Gazete’de “Özbekistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” Tebliğ ve Cumhurbaşkanı Kararı ( Karar Sayısı:7319) yayımlanmıştır.

Türkiye ile Özbekistan arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması uyarınca, Özbekistan menşeli bazı tarım ürünleri (Soğan, sebze karışımları, nohut, fasulye, kabuksuz badem ve ceviz, kurutulmuş üzüm, erik, bazı meyve türleri, kurutulmuş biber, kabuksuz yer fıstığı) ithalatında tarife kontenjanı açıldı. Tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta gümrük vergisi ve varsa ek mali yükümlülükler 0 (sıfır) olarak uygulanacaktır.

Uygulama 1 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

İlgili Karara ulaşmak için lütfen tıklayınız.

İlgili Tebliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 1. DOLAŞIM VE MENŞE İSPAT BELGELERİNİN BASIMI VE "TÜRKİYE" İBARESİNİN KULLANIMI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden T.C. Ticaret Bakanlığı’na atfen alınan 06.06.2023 tarihli yazıda; 4 Aralık 2021 tarihli ve 31679 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı'nın 2021/24 Sayılı Genelgesi'nde, "Türkiye" markasının güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında her türlü faaliyet ve yazışmalarda "Turkey", "Turkei", "Turquie" vb. ibarelerin yerine, "Türkiye" ibaresinin kullanılması amacıyla, A.TR Dolaşım Belgesi ile Basitleştirilmiş Usulde düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin ön yüzünde yer alan ‘’TURKEY’’ ibareleri ve ilgili diğer belgelere ilişkin;

1) A.TR Dolaşım Belgelerinin 4 no'lu kutusunda "TURKEY" ibaresinin kullanımının devam etmesi ancak; "Avrupa Ekonomik Topluluğu" ibaresinin "Avrupa Topluluğu" şeklinde değiştirilmesi,

2) A.TR Dolaşım Belgelerinin (1) no.lu dipnotunda "Insert the member state or Turkey" ifadesinde yer alan "Turkey" ibaresinin "Türkiye" olarak düzeltilmesi,

gerektiği bildirilmiş olup, ihracatçı firmalar ve gümrük müşavirlerinin halihazırda stoklarında yer alan (Basit Usul dahil) A.TR Dolaşım Belgelerinin zayi olmaması amacıyla, Belgeler üzerinde yapılacak mezkur değişiklikler için, 1 Ocak 2024 tarihine kadar bir geçiş süreci öngörülmüş olduğu, bu tarihten sonra Avrupa Birliği'ne (AB) yapılan ihracatlar da yalnızca yukarıda izah edilen değişikliklerin tatbik edildiği A.TR Dolaşım Belgelerinin kullanılması gerekeceği açıklanmıştır.

Bu kapsamda stoklarınızda bulunan Basit Usul dahil A.TR Dolaşım Belgelerinin 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle kullanılmayacağı ve yapacağınız belge satın alımında ilgili durumu dikkate almanız hususu önemle duyurulur. 

İlgili Duyuruya ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 1. BAZI KOMPRESÖRLERİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI AÇILMIŞTIR

23.06.2023 tarihli ve 32230 sayılı Resmi Gazete’de “İthalatta Kota Ve Tarifekontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/5)” Tebliğ ve Cumhurbaşkanı Kararı ( Karar Sayısı:7322) yayımlanmıştır.

8413.30.20 GTP'li bazı kompresör tipleri ithalatında 15/2/2024 tarihine kadar geçerli olmak üzere gümrük vergisi oranı %0 uygulanacak şekilde tarife kontenjanı açılmıştır.

 • 8414.30.20 gtipli İzobütan için hermetik pistonlu soğutma kompresörü 
 • 8414.30.20 gtipli Soğutucu olarak izobütan için hermetik pistonlu soğutma kompresörü  
 • 8414.30.81.90.00 gtipli rotatif (rotary) tip kompresör

Kontenjanlardan ilgili kompresörleri hammadde ve ara mal olarak kullanacak sanayiciler yararlanabilecek. Kontenjanların dağıtımı talep toplama yöntemi ile yapılacak. 

Uygulama 1 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

İlgili Karara ulaşmak için lütfen tıklayınız.

İlgili Tebliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 1. 6907 GTP'Lİ SERAMİKTEN KARO VE BİTİRME SERAMİKLERİ İTHALATINDA GÖZETİM KIYMETİ ARTIRILDI

23.06.2023 tarihli ve 32230 sayılı Resmi Gazete’de “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/5)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Tebliğ yayımlanmıştır.

6907 pozisyonunda yer alan seramikten döşeme, kaplama karoları, kaldırım taşları, bitirme seramikleri ithalatında gözetim kıymeti 700 ABD Doları/ton'dan 1000 ABD Doları/ton'a yükseltildi. Tebliğ 23 Temmuz 2023'de yürürlüğe girecek. 

İlgili Tebliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 1. İRAN MENŞELİ 3920.20.21.00.19 GTİP'Lİ BOPP FİLM İTHALATINDA KOTALARIN DAĞITIMINA İLİŞKİN TEBLİĞ

23.06.2023 tarihli ve 32230 sayılı Resmi Gazete’de “İthalatta Kota Ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/4)” Tebliğ yayımlanmıştır.

3920.20.21.00.19 GTİP'li eşyanın İran İslam Cumhuriyeti (İran) menşeli olanlarının ithalatında uygulanan miktar kısıtlamasının (kota) dağıtımı, yönetimi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenleyen Teblğ yayımlandı. Tebliğ 2 Temmuz 2023'de yürürlüğe girecektir.

Kota, aşağıda belirtilen dönem ve miktarlar için uygulanacaktır.

 

Kota dağıtımı, başvuru sırasına göre, ilk gelen ilk alır yöntemiyle yapılacak. Bir ithal lisansında verilebilecek miktar, 25.000 kg’ı aşamayacaktır.

İlgili Tebliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Saygılarımızla,

Gümrük ve Dış Ticaret konusunda bilgi için:

Asım USANMAZ

Ortak, Gümrük ve Dış Ticaret

[email protected]