Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Gümrük ve Dış Ticaret 2023-017

06 Kasım 2023

HAFTALIK GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET GELİŞMELERİ

Gümrük ve Dış Ticaret alanında 28.05.2023-11.06.2023 tarihleri arasında gerçekleşen önemli gelişmeler ve değişiklikler aşağıda özetlenmiştir.

 1. PORSELEN VE SERAMİK EŞYA İTHALATI GÖZETİM UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

29.05.2023 tarihli ve 32205 sayılı Resmi Gazete’de 69.11, 69.12, 69.13 ve 69.14 tarife pozisyonlarında sınıflandırılan porselen ve seramik eşya ithalatında uygulanan gözetim değerlerinde artış yapılmıştır. Tebliğ 28 Haziran 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

İlgili Tebliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 1. ELEKTRİKLİ KÜÇÜK EV ALETLERİ İTHALATI GÖZETİM UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK  YAPILMIŞTIR

29.05.2023 tarihli ve 32205 sayılı Resmi Gazete’de elektrikli küçük ev aletleri ithalatlarında gözetim uygulamasına ilişkin 2023/7 sayılı Tebliğ'de aşağıda kısaca özetlenen değişiklikler yapılmıştır. 

 • 8516.79 tarife pozisyonundaki fritözler ve diğerleri tanımlı eşya ile 8508.11.00.00.19 GTİP'li şarj edilebilen dik kullanımlı elektrik süpürgeleri için 100 ABD Doları/Adet ve 8516.71.00.00.19 GTİP'li kahve veya çay yapmaya mahsus cihazlar için 50 ABD Doları/Adet gözetim uygulaması getirilmiştir.
 • 8509.40.00.00.12 GTİP'li yalnız tezgah üstü hazneli (3Lt-10Lt) stand mikserler ve 8516.60.90.00.19 GTİP'li yalnız airfryer (sıcak hava sirkülasyonu ile çalışan tezgah üstü hazneli (2Lt-10Lt) yağsız ya da az yağlı kızartıcılar) gözetim kıymetleri yükseltilmiştir.

Söz konusu değişiklikler 28 Haziran 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

İlgili Tebliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 1. CAMDAN MAMUL EV EŞYASI İTHALATI GÖZETİM UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

29.05.2023 tarihli ve 32205 sayılı Resmi Gazete’de 7013 GTP'li sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam eşya ithalatında gözetim uygulamasına ilişkin 2017/9 sayılı Tebliğ'de değişiklik yapılarak bazı GTİP'li eşyaların gözetim miktarları yükseltilmiştir. Tebliğ 28 Haziran 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

İlgili Tebliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 1. RUSYA FEDERASYONU (RF) SINIR KAPILARINDA ELEKTRONİK RANDEVU UYGULAMASI HAKKINDA

Rusya Federasyonu (RF) Federal Gümrük Servisi Türkiye Temsilciliğinin yazısına atfen, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden tarafından hazırlanan bir yazıda, RF'ye giriş yapacak ticari araçlara yönelik yapılacak gümrük ve geçiş işlemlerinin randevu esasına göre düzenlenmesini öngören bir federal kanunun hazırlanmakta olduğu, yürütme esasları RF Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirlenecek kanunun 1 Eylül 2023 tarihinde, bazı hükümlerinin ise 1 Mart 2024 tarihinde yürürlüğe gireceği, 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren rezervasyon sisteminin uygulamaya alınacağı sınır kapılarına "Bugristoye" (RF-Kazakistan sınırı), "Zabaykalsk" (RF-Çin sınırı), "Chernyshevskoye" (RF-Litvanya sınırı) kapılarının ekleneceği ve ilerleyen dönemde diğer kapıların da randevu sistemine dâhil edilebileceği ifade edilmektedir.

İlgili Duyuruya ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 1. KUZEY MAKEDONYA VE BOSNA-HERSEK MENŞELİ/ÇIKIŞLI DOKUNMUŞ MENSUCAT İTHALATINDA DAMPİNGE KARŞI VERGİ GETİRİLMİŞTİR

01.06.2023 tarihli ve 32208 sayılı Resmi Gazete’de “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2023/20)” Tebliğ yayımlanmıştır.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Bosna-Hersek menşeli/çıkışlı 54.07 gümrük tarife pozisyonunda sınıflandırılan “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 gümrük tarife pozisyonları altında sınıflandırılan “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ithalatına yönelik olarak başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma tamamlanmıştır.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2021/3) kapsamında GTİP’leri ve tanımı Ek-1’de yer alan tabloda belirtilen ÇHC menşeli eşya ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin, Bosna-Hersek’te yerleşik Better House-Bolji Dom D.O.O. firması hariç olmak üzere, Bosna-Hersek ve Kuzey Makedonya’da yerleşik firmalardan Bosna-Hersek ve Kuzey Makedonya menşeli/çıkışlı olarak yapılan ithalata tabloda gösterildiği şekilde teşmil edilmesine karar verilmiştir.

 

Menşe/Çıkış Ülkesi

Firma Unvanı

110 gr/m2 ağırlığı, altı ve üstü için önlem oranları (CIF%)

Bosna-Hersek

Better House-Bolji Dom D.O.O.

0

0

Diğerleri

42,44

21,13

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti

Tüm firmalar

42,44

21,13

 

 

 

 

 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2019/4) kapsamında ÇHC menşeli 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 GTP’ler kapsamı eşya ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin, Kuzey Makedonya’da yerleşik Jagjemezler Dooel firması hariç olmak üzere, Kuzey Makedonya’da yerleşik firmalardan Kuzey Makedonya menşeli/çıkışlı olarak yapılan ithalata tabloda gösterildiği şekilde teşmil edilmesine karar verilmiştir.

 

GTP

Eşyanın Tanımı

Menşe/Çıkış Ülkesi

Firma Unvanı

Dampinge Karşı  Önlem (CIF bedelin %’si)

 55.13   

Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle %85’ten az, m² ağırlığı 170 gr.ı geçmeyen esas itibariyle veya sadece pamukla karışık sentetik devamsız lif içerenler)

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti

Jagjemezler Dooel

0

55.14

Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle %85’ten az, m² ağırlığı 170 gr.ı geçen esas itibariyle veya sadece pamukla karışık sentetik devamsız lif içerenler)

55.15

Sentetik devamsız liflerden diğer dokunmuş mensucat

Diğerleri

44

55.16

Suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat

 

İlgili Tebliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 1. CEZAYİR’DE TİCARET BAKANLIĞI’NDAN ALINAN İTHAL İZİN BELGELERİ, BANKADAN İTHALAT DOSYASI AÇTIRILMASI AŞAMASINDA 30 GÜN GEÇERLİ OLACAKTIR

Cezayir Bankalar Birliği’nin Cezayir’de mukim bankalara ilettiği 28.05.2023 tarihli notta;

 • Cezayir’de son 1 senedir uygulanan ve olduğu gibi yeniden satışa sunulmak üzere gerçekleştirilecek hammadde, yar mamul veya nihai ürün ithalatları için getirilen ithalat izin belgesi uygulaması çerçevesinde, Cezayir Ticaret Bakanlığı tarafından ithalatçılara verilen bu belgenin geçerlilik süresinin 30 gün ile sınırlandığı,
 • Bu tedbirin 22.05.2023 tarihi ve sonrasında düzenlenmiş belgeler için geçerli olduğu ve 22.05.2023 tarihi öncesinde düzenlenmiş belgelerin bu tedbire konu olmayacağı,
 • 22.05.2023 tarihi ve sonrasında düzenlenen belgeler için ancak 30 günlük geçerlilik süresi devam ediyor olması halinde bankalarca ithalat dosyası açılabileceği

hususları belirtilmiştir.

İlgili Duyuruya ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 1. SUUDİ STANDARTLARI, METROLOJİ VE KALİTE ORGANİZASYONU (SASO) / SABER ELEKTRONİK ONAY PLATFORMU HAKKINDA

Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, Cidde Ticaret Ataşeliği tarafından gönderilen bir yazıya atfen, Suudi Standartları, Metroloji ve Kalite Organizasyonu (SASO) tarafından yayımlanan ve ekte yer alan genelgede, aşağıda belirtilen ürünlerin Suudi Arabistan tarafından ithalat aşamasında, SABER elektronik platformuna bu ürünlerin sevkiyat sertifikaları yüklenirken 10/05/2023 itibariyle Suudi Arabistan Krallığı Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanlığı'ndan ayrıca onay alınmaya başlandığı belirtilmektedir.

ÜRÜN

GTİP

Seramik Karo

69072300

Diğer Boya ve Vernikler

32089090

Halılar, Kilimler ve Halfleks

57024210

 

 

 

 

 

 

Genelgeye ulaşmak için lütfen tıklayınız.

İlgili Duyuruya ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Saygılarımızla,

Gümrük ve Dış Ticaret konusunda bilgi için:

Asım USANMAZ

Ortak, Gümrük ve Dış Ticaret

[email protected]