Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Gümrük ve Dış Ticaret 2023-016

30 Mayıs 2023

HAFTALIK GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET GELİŞMELERİ

Gümrük ve Dış Ticaret alanında 13.05.2023-27.05.2023 tarihleri arasında gerçekleşen önemli gelişmeler ve değişiklikler aşağıda özetlenmiştir.

 1. METAL VE PLASTİK SEKTÖRLERİNDE AZAMİ DÖVİZ KULLANIM ORANI HAKKINDA DUYURU YAPILMIŞTIR

Ticaret Bakanlığından İhracatçı Birliklerine hitaben gönderilen yazıda;

Ana metal sanayii, fabrikasyon metal ürünleri ve plastik sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar için 31.12.2022 tarihinden önce düzenlenen DİİB'ler kapsamında:

 • 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında ithal edilen 3901, 3902, 3906 ve 3917 Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) kapsamı eşya miktarının, DİİB kapsamında gerçekleştirilen toplam ithalat miktarının %50'sinden fazla olması halinde, ithalatı gerçekleştirilen eşyanın tamamının belge ihracat taahhüdünde yer alan işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılıp süresi içerisinde ihraç edildiğinin tevsiki kaydıyla, ilgili DİİB'lerin ihracat taahhüdünün kapatılmasında döviz kullanım oranının azami %80 olarak uygulanması,
 • 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında ithal edilen 3904, 3907, 3916, 3918, 3923 ve 3925 GTP kapsamı eşya miktarının, DİİB kapsamında gerçekleştirilen toplam ithalat miktarının %50'sinden fazla olması halinde, ithalatı gerçekleştirilen eşyanın tamamının belge ihracat taahhüdünde yer alan işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılıp süresi içerisinde ihraç edildiğinin tevsiki kaydıyla, ilgili DİİB'lerin ihracat taahhüdünün kapatılmasında döviz kullanım oranının azami %120 olarak uygulanması,
 • 01.03.2021-30.06.2022 tarihleri arasında ithal edilen kütük ve/veya filmaşin cinsi eşya (GTP: 7207.11, 7207.20.15, 7207.20.17, 7207.20.19, 7213, 7227) değerinin, DİİB kapsamında gerçekleştirilen toplam ithalat değerinin %50'sinden fazla olması halinde, ithalatı gerçekleştirilen eşyanın tamamının belge ihracat taahhüdünde yer alan işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılıp süresi içerisinde ihraç edildiğinin tevsiki kaydıyla, ilgili DİİB'lerin ihracat taahhüdünün kapatılmasında DKO'nun azami %120 olarak uygulanması,
 • 01.03.2021-30.06.2022 tarihleri arasında ithal edilen sıcak sac ve/veya soğuk sac cinsi eşya (GTİP: 7208, 7209, 7225.30 ve 7225.50) değerinin, DİİB kapsamında gerçekleştirilen toplam ithalat değerinin %50'sinden fazla olması halinde, ithalatı gerçekleştirilen eşyanın tamamının belge ihracat taahhüdünde yer alan işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılıp süresi içerisinde ihraç edildiğinin tevsiki kaydıyla, ilgili DİİB'lerin ihracat taahhüdünün kapatılmasında DKO'nun azami %130 olarak uygulanması,
 • 01.03.2021-31.05.2022 tarihleri arasında ithal edilen ham bakır ve/veya bakır filmaşin cinsi eşya (GTİP: 7403 ve 7408.11) değerinin, DİİB kapsamında gerçekleştirilen toplam ithalat değerinin %50'sinden fazla olması halinde, ithalatı gerçekleştirilen eşyanın tamamının belge ihracat taahhüdünde yer alan işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılıp süresi içerisinde ihraç edildiğinin tevsiki kaydıyla, ilgili DİİB'lerin ihracat taahhüdünün kapatılmasında DKO'nun azami %105 olarak uygulanması,
 • 01.08.2021-31.05.2022 tarihleri arasında ithal edilen ham alüminyum cinsi eşya (GTİP: 7601) değerinin, DİİB kapsamında gerçekleştirilen toplam ithalat değerinin %50'sinden fazla olması halinde, ithalatı gerçekleştirilen eşyanın tamamının belge ihracat taahhüdünde yer alan işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılıp süresi içerisinde ihraç edildiğinin tevsiki kaydıyla, ilgili DİİB'lerin ihracat taahhüdünün kapatılmasında DKO'nun azami %105 olarak uygulanmasının,

Bakanlıkça uygun görüldüğü ifade edilmektedir.

 1. TAREKS MÜEYYİDE TEBLİĞİ TASLAĞI HAZIRLANMIŞTIR

Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden yürütülen denetimler kapsamında, ilgili mevzuata uyulmaması durumunda alınacak önlem ve uygulanacak müeyyideler ile denetim kapsamında yapılan diğer bazı usulsüzlüklerle ilgili uygulanacak yaptırımlara ilişkin usul ve esasların düzenlemesine yönelik olarak “Bazı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri Kapsamında Alınacak Önlemlere ve Uygulanacak Müeyyidelere Dair Tebliğ Taslağı” hazırlanmıştır.

Söz konusu taslağa ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin ekte sunulan görüş formu formatına uygun olarak en geç 25 Mayıs 2023 tarihi mesai bitimine kadar Ticaret Bakanlığına iletilmesi gerekmektedir.

Müeyyide Tebliğ Taslağına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Söz konusu Görüş Formuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 1. YEMEN VE UMMAN SULTANLIĞINA YAPILAN İHRACAT İŞLEMLERİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan alınan bir bildirimde, Yemen'de iç savaş olması, bankacılık sektörünün çalışmaması, ihracat bedellerinin tahsilatında sorunlar yaşanması, ülkeye girişlerin neredeyse imkânsız hale gelmesi, Türkiye'den Yemen'e direk uçuşların olmaması ve Yemen'de Türk Konsolosluğu'nun hizmet dışı olması gerekçeleri ile Yemen'in ihracat bedellerinin yurda getirilmesi bakımından tam istisna tanınan ülkeler listesine eklendiği bildirilmektedir.

Yemen'de devam eden iç savaş nedeniyle ihracatların Umman Sultanlığı üzerinden kara yoluyla yapıldığı, Gümrük Beyannamelerinde eşyanın gideceği ülke bilgisinin Umman Sultanlığı olarak gösterildiği ancak eşyanın nihai olarak Yemen'e gönderildiği bilgilerinin edinildiği belirtilerek Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bir değerlendirme yapılabilmesini teminen Yemen ve Umman Sultanlığına yapılan ihracat işlemlerinde ihracatçılarımızın karşılaştıkları sıkıntılara ilişkin detaylı bilgiye ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

İhracatçılarımızın anılan hususta karşılaştığı sorunların araştırılması ve derlenen sorunların 22 Mayıs 2023 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Türkiye İhracatçılar Meclisine iletilmek üzere [email protected] adresine iletilmesi gerekmektedir.

İlgili Sirkülere ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 1. 63.10 GTP'Lİ EŞYANIN İTHALATI HAKKINDA YAZI YAYIMLANMIŞTIR

Gümrükler Genel Müdürlüğü  63.10 tarife pozisyonunda sınıflandırılan "Kullanılmış veya yeni paçavralar, sicim, ip ve halat döküntüleri ve dokumaya elverişli maddelerden sicim, ip ve halattan kullanılmış eşya"nın ithaline ilişkin bir yazı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazıda, bahse konu eşyanın ithalinin İthalat Rejimi Kararı’nın 2 nci ve 7 nci maddesi çerçevesinde uygun görüldüğü, öte yandan, söz konusu hükme istinaden dış ticaret mevzuatı ile diğer ilgili mevzuat çerçevesinde varsa alınması gereken tüm belge ve izinlerin ithalatçı tarafından ilgili mercilerden temin edilmesi gerektiği belirtilmektedir.

İlgili Yazıya ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERE DAİR RUHSAT YENİLEME KILAVUZU GÜNCELLENMİŞTİR

07.02.2023 tarihinde TİTCK resmi internet adresinde yayımlanan “Beşeri Tıbbi Ürünlere Dair Ruhsat Yenileme Kılavuzu” güncellenerek yayımlanmıştır.

Beşeri Tıbbi Ürünlere Dair Ruhsat Yenileme Kılavuzuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Söz konusu Ruhsat Yenileme Başvuru Formuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Kalite Bilgisi Özetine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

İlgili Duyuruya ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 1. BREZİLYA'YA İTHALATTA GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ GETİRİLEN ÜRÜN LİSTESİ

Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü’nce yapılan duyuruya göre; Brezilya'da üretim yatırımlarının maliyetlerini azaltmak ve ülkenin çeşitli bölgelerinde istihdam yaratmak amacıyla, Dış Ticaret Odası (Camex) Üst Yönetim Komitesi (Gecex) 09 Mayıs 2023 tarihinde, 31 Aralık 2025 tarihine kadar geçerli olmak üzere sermaye malları grubunda 564 kalemde gümrük vergisini sıfırlamıştır. Gecex 475 sayılı işbu tedbir, 10 Mayıs 2023 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Gümrük muafiyetinden yararlanacak ürünlerin listesi 10 Mayıs 2023 tarihli ve 475 sayılı kanunun III. ve IV. Eklerinde bulunmaktadır.  

Aynı tarihte, bilgi işlem ve telekomunikasyon ürünleri grubunda 64 kalemde gümrük vergisi sıfırlanmıştır. Gecex 476 sayılı işbu tedbir, 10 Mayıs 2023 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Gümrük muafiyetinden yararlanacak ürünlerin listesi 10 Mayıs 2023 tarihli ve 476 sayılı kanunun II. Ekinde bulunmaktadır.    

İlgili Duyuruya ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 1. CEZAYİR’DE OTOMOTİV DİSTRİBÜTÖRLERİ VE ÜRETİCİLERİNİN YAPACAĞI İTHALATTA TİCARET BAKANLIĞI'NIN İZNİ ARANMAYACAKTIR     

Cezayir Sanayi Bakanlığı’nın genelgesine göre; Cezayir’de yetkili otomotiv distribütörleri ve üreticilerinin yapacağı ithalat, Cezayir’de son bir yıldır uygulanmakta olan ve olduğu gibi tekrar satışa sunulacak hammadde, ara mamul veya nihai ürünlerin ithalatında şart koşulan Ticaret Bakanlığı (ALGEX) izninden muaf tutulacak. Bu ithalatlar için Sanayi Bakanlığı'ndan alınan izinler yeterli olacaktır.

İlgili Duyuruya ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 1. FLORLU SERA GAZLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK - 2024 KOTA BAŞVURUS

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı’ndan alınan bir yazıda, 29 Haziran 2022 tarihli ve 31881 sayılı “Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında 2024 yılı itibariyle hidroflorokarbon ithalatının kotaya tabi olacağı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, 2024 yılında dökme halde hidroflorokarbon ve hidroflorokarbon içeren karışımları ithal edecek firmaların 1 Haziran 2023 tarihine kadar ilgili Bakanlığın FARAVET sistemi üzerinden kota başvurusu yapması zorunlu olup, kota başvuru kılavuzuna FARAVET ve https://ozonturkiye.csb.gov.tr/ekomvet-faravet-i-110805 adresi üzerinden ulaşılabilmektedir.

İlgili Duyuruya ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 1. TIBBİ AMAÇLI OLMAYAN ÜRÜN GRUPLARINA YÖNELİK ORTAK SPESİFİKASYONLARI BELİRLEYEN KILAVUZ HAZIRLANMIŞTIR

Avrupa Birliği tıbbi cihaz mevzuatı uyumlaştırma çalışmaları kapsamında, “Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin tıbbi cihazlara ilişkin (AB) 2017/745 sayılı Tüzüğü’nün Ek XVI’sında listelenen tıbbi amaçlı olmayan ürün grupları için ortak spesifikasyonları belirleyen (AB) 2022/2346 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü”ne paralel olarak “Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin Ek XVI’sında Listelenen Tıbbi Amaçlı Olmayan Ürün Gruplarına Yönelik Ortak Spesifikasyonları Belirleyen Kılavuz” hazırlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Kılavuza ulaşmak için lütfen tıklayınız.

İlgili Duyuruya ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 1. JAPONYA BİTKİ SAĞLIK SERTİFİKASI UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yazısına atfen Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, Japonya’ya ithalat konu bitkisel ürünlere ilişkin Bitki Koruma Yasası Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğinde değişikliğe gidilerek 5 Ağustos 2023 tarihi itibariyle ürünlere Bitki Sağlık Sertifikasının eşlik etme zorunluluğunun getirildiği bildirilmiştir.

Yazıda devamla, Japonya’nın G/SPS/N/JPN/684/Add.1 simgeli SPS bildiriminde, kargo yoluyla yapılacak ithalatlarda uygulama değişikliğine ilişkin ekteki bildirimin yapıldığı ve söz konusu değişiklikle ilgili Tarım ve Orman Müdürlüklerinin talimatlandırıldığı belirtilmiştir.

İlgili Bildirime ulaşmak için lütfen tıklayınız.

İlgili Duyuruya ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 1. KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin tanımlanmasına, niteliklerine, sınıflandırılmasına ve uygulamalarına ilişkin usul ve esasları belirleyen "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği (Karar Sayısı: 7297)" 25.05.2023 tarihli ve 32201 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Buna göre; KOBİ'lerin sınıflandırılması aşağıdaki tanımlara göre yapılmıştır:

 • Mikro işletme: Yıllık çalışan sayısı on kişiden az olan ve  yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri on milyon  Türk Lirasını aşmayan  işletmeler,
 • Küçük işletme: Yıllık çalışan sayısı elli kişiden az olan ve  yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yüz milyon  Türk Lirasını aşmayan işletmeler,
 • Orta büyüklükteki işletme: Yıllık çalışan sayısı ikiyüz elli kişiden az olan ve  yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri beşyüz milyon Türk Lirasını aşmayan  işletmeler

İlgili Yönetmeliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Saygılarımızla,

Gümrük ve Dış Ticaret konusunda bilgi için:

Asım USANMAZ

Ortak, Gümrük ve Dış Ticaret

[email protected]