Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Gümrük ve Dış Ticaret 2023-015

12 Mayıs 2023

HAFTALIK GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET GELİŞMELERİ

Gümrük ve Dış Ticaret alanında 29.04.2023-12.05.2023 tarihleri arasında gerçekleşen önemli gelişmeler ve değişiklikler aşağıda özetlenmiştir.

 1. PAKİSTAN MENŞELİ BAZI EŞYALARIN GÜMRÜK VERGİ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

01.05.2023 tarihli ve 32177 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7186 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, Pakistan menşeli bazı eşyalara ithalatında uygulanacak gümrük vergisi, ilave gümrük vergisi, ek mali yükümlülük oranları ve tarım payı tutarlarında değişiklik yapılmıştır.

İlgili İthalat Rejimi Kararına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

İlgili İlave Gümrük Vergisi Kararına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 1. PAKİSTAN MENŞELİ BAZI EŞYALARIN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI AÇILMIŞTIR

Pakistan ile Türkiye arasında imzalanan Mal Ticaret Anlaşması uyarınca, Pakistan menşeli patates, baharat karışımları, mısır, pirinç, susam ve elma suyu ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesine ilişkin 7185 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile aynı kapsamdaki Tebliğ 01.05.2023 tarihli ve 32177 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

İlgili Karara ulaşmak için lütfen tıklayınız.

İlgili Tebliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 1. E-İHRACAT DESTEKLERİNE İLİŞKİN GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Ticaret Bakanlığı tarafından E-ihracat Desteklerine İlişkin Genelge’de 14 Nisan 2023 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

 • Pazaryeri ya da Perakende E-Ticaret Sitesi olarak kapsama alınma başvurusunda bulunmak isteyen, ancak satış platformlarının yurtdışında açılmış olması ya da uluslararası e-ticaret alt yapı servis sağlayıcılarının alt yapısını kullanmaları nedeni ile güven damgası alamayan firmalar için; güven damgasına ilişkin olarak, Genelge’nin 7’nci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinde, 8’inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde ve 9’uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde değişiklik yapılmıştır.
 • Yararlanıcıların Türkiye’ye ait KTÜN bilgisi almalarının gerekli olmadığı, üretim yeri bilgisine dair kontrol için etiket bilgisi içerisinde firma tarafından yapılacak ülke seçiminin yeterli olacağı dikkate alınarak; Genelge’nin 5’inci maddesinin beşinci fıkrasında değişiklik yapılmıştır.
 • Yararlanıcının daha önce organik bağı olan bir firması üzerinden aldığı markasını satın almasının yanı sıra devrine imkân sağlamak üzere, Genelge’nin 5’inci maddesinin sekizinci fıkrasında değişiklik yapılmıştır.
 • Perakende e-ticaret siteleri, pazaryerleri ve e-ihracat konsorsiyumlarının kendi markaları dışındaki ürünlerin satışınıyapabileceğinin Genelge’de vurgulanmasına ihtiyaç olduğu dikkate alınarak; Genelge’nin 20’nci maddesine altıncı fıkra eklenmiş, ayrıca, yararlanıcıların e-ihracat tanıtım desteklerinde de revize yapmasına imkân sağlanmak üzere aynı maddenin üçüncü fıkrasında değişiklik yapılmıştır.
 • Harcama yetkisinin yurt içinde organik bağı olan bir firmaya da verilmesine imkân sağlamak üzere; Genelge’nin 32’nci maddesinin birinci, ikinci, dördüncü ve beşinci fıkralarında değişiklik yapılmıştır.

Genelge eklerinde de bu kapsamda güncellemeler ve basitleştirmeler gerçekleştirilmiştir.

Özellikle, kapsama alınma, destek ön onay ve destek ödeme taleplerinde yenilenmiş formların kullanılması gerekmektedir.

Güncel genelge ve eklerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir:

 1. KOZMETİK ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ TASLAĞI HAZIRLANMIŞTIR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 27.04.2023 tarihli yazısında, Kozmetik Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği Taslağı hazırlandığı bildirilerek, taslak tebliğ hakkında görüş talep edilmektedir.

Buna göre, ilgili tebliğ taslağına yönelik görüş, öneri ve değerlendirmelerin 3 Mayıs 2023 tarihine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne ([email protected]) iletilebilmesi mümkündür.

İlgili yazı ve Tebliğ Taslağına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 1. BEBEK ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ TASLAĞI HAZIRLANMIŞTIR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 26.04.2023 tarihli yazısında, Bebek Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği Taslağı hazırlandığı bildirilerek, taslak tebliğ ile ilgili görüş talep edilmektedir.

Buna göre, tebliğ taslağına yönelik görüş, öneri ve değerlendirmelerin 3 Mayıs 2023 tarihine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne ([email protected]) iletilmesi mümkündür.

İlgili yazı ve Tebliğ Taslağına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 1. GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

03.05.2023 tarihli ve 32179 sayılı Resmi Gazete’de Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmelikle yapılan değişiklik aşağıda özetlenmiştir:

 • Onaylanmış kişi statüsü için başvuruda bulunan kişilerin adli sicillerine ilişkin şartları düzenleyen fıkrasında düzenleme yapılmıştır. Sermayesin yüzde 10'una sahip gerçek kişiler için de ilgili fıkradaki şartlar aranacaktır.
 • İthalat Rejimi Kararı eki listelerde Dünya Ticaret Örgütü üyesi olmayan ülkeler için öngörülen gümrük vergisi oranının aynı listelerde yer alan Diğer Ülkeler sütununda gösterilen gümrük vergisi oranından daha yüksek bir oranda belirlenmiş olması halinde, eşyanın Dünya Ticaret Örgütü üyesi ülke menşeli olduğunu tevsik etmek üzere menşe ülkenin veya ihracatçı ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenmiş olan menşe şahadetnamesi ibraz edilmesi zorunlu olacaktır.
 • Nihai kullanım izin belgesinde öngörülen sürenin sona ermesinden itibaren otuz gün içinde izni veren gümrük idaresine herhangi bir müracaatta bulunulmaması halinde eşyaya ilişkin indirimli veya sıfır vergi oranı uygulanması nedeniyle alınmamış olan fark vergiler tahsil edilecektir. Eşyaya ilişkin olarak alınmış bir teminat olmaması halinde izin belgesinde öngörülen sürenin sona ermesinden itibaren otuz günlük süreden sonra izin hak sahibi tarafından yetkilendirilmiş gümrük müşavirince düzenlenmiş raporun izni veren gümrük idaresine sunulmasına kadar geçen her gün için Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca işlem yapılacaktır.
 • Nihai kullanıma tabi eşyaya ilişkin alınmış bir teminatın olmadığı izinlerle ilgili olarak izin süresinin 3 Mayıs 2023 ten önce dolduğu durumlarla ilgili olarak 30 günlük süre 3 Mayıs 2023 itibarıyla başlayacaktır.
 • İhracat beyannamelerindeki mali sorumlu kişi başlıklı 9 no.lu kutunun doldurulması kullanıcılar açısından ihtiyari olacaktır.
 • İthalat beyannamelerindeki yer ve tarih, beyan sahibi veya temsilcisinin adı ve imzası başlıklı 54 no.lu kutusunda beyanda bulunacak kişinin veya temsilcisinin adı soyadı ve imzası ile birlikte beyanın verildiği yer ve tarih yazılacaktır.
 • Akaryakıtın, antrepo tanklarından gemilere, gemilerden de antrepo tanklarına tahliyesi için antreponun iskele veya platforma bağlı boru hattının olması şartı kapanmış akaryakıt antrepolarının, yeniden akaryakıt antreposu olarak faaliyete geçiş durumlarında aranmayacaktır.

Söz Konusu Yönetmeliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 1. İTHALAT BAŞVURULARI VE PİYASAYA SUNUM İZNİ HAKKINDA KILAVUZ GÜNCELLENMİŞTİR

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 29.08.2022 tarihinde yayımlanan İthalat Başvuruları ve Piyasaya Sunum İzni Hakkında Kılavuz güncellenmiştir. 05.06.2023 tarihinden itibaren başvurular için ilgili güncel Kılavuz hükümleri geçerli olacaktır.

Kılavuzun amacı kontrole tabi olmayan beşerî tıbbi ürünlerin, kan ürünü veya kan ürünü içeren beşerî tıbbi ürünlerin, immünolojik beşerî tıbbi ürünlerin, geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerin, ara ürün izin belgeli ürünlerin, tescil belgeli radyofarmasötiklerin, alerjen ürünlerin, ham maddelerin ithalat başvuru şartları ve kan ürünü veya kan ürünü içeren beşerî tıbbi ürünlerin, immünolojik beşerî tıbbi ürünlerin, alerjen ürünlerin piyasaya sunum izni için gerekliliklere ilişkin hususlar ile söz konusu başvurularda dikkat edilecek usul ve esasları belirlemektedir.

İlgili Kılavuza ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 1. HAYVANSAL GIDALARDA BULUNABİLECEK FARMAKOLOJİK AKTİF MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI VE MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

04.05.2023 tarihli ve 32180 sayılı Resmi Gazete’de “Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması Ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmeliğin EK-1’indeki Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri başlıklı Bölüm-1’de yer alan İzinli Maddeler listesindeki “Bambermycin” isimli aktif maddeye ait satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı listede yer alan “Hypericum perforatum” isimli aktif maddeye ait satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

 

 

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelikle değiştirilen farmakolojik aktif maddeler ile ilgili faaliyet gösteren gıda işletmecileri, 31/7/2023 tarihine kadar bu değişiklik hükümlerine uymak zorundadırlar.

Söz konusu Yönetmeliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 1. GÜVENLİ ÜRÜN DANIŞMA OFİSİ İSTANBUL

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından İstanbul Mobilya Kağıt Ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Üyelerine hitaben "Güvenli Ürün Danışma Ofisi" konulu bir duyuru yayımlanmıştır.

İlgili Duyuruya ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 1. FLORLU SERA GAZLARI İTHALATI İHTİSAS GÜMRÜĞÜ UYGULAMASI KAPSAMINA ALINMIŞTIR

05.05.2023 tarihli ve 32181 sayılı Resmi Gazete’de “Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 114)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 191)” Tebliğ yayımlanmıştır.

Buna göre, Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/14)’in Ek-1 ve Ek-2 listelerinde GTİP ve tanımı yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılacaktır.

Sıra No

Yetkili Gümrük Müdürlüğü

1

Trakya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

2

Ambarlı Gümrük Müdürlüğü

3

Dilovası Gümrük Müdürlüğü

4

Derince Gümrük Müdürlüğü

5

İzmir Gümrük Müdürlüğü

6

Mersin Gümrük Müdürlüğü

 

 İlgili Tebliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 1. TUR-PAK MENŞE İSPAT BELGELERİ SONRADAN VERİLEBİLECEKTİR

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından “TUR-PAK Menşe İspat Belgelerinin Sonradan Verilmesi” konulu bir duyuru yayımlanmıştır.

Söz konusu Duyuruya göre; 1.5.2023 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mal Ticareti Anlaşması kapsamında ülkemizce düzenlenecek TUR-PAK Menşe İspat Belgelerine ilişkin başvuru, onay ve vize işlemleri Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) üzerinden gerçekleştirilecek olup, TUR-PAK Menşe İspat Belgesinin önümüzdeki günlerde MEDOS’a aktarılması öngörülmektedir.

1 Mayıs 2023 ile TUR-PAK Menşe İspat Belgesi’nin MEDOS’a aktarılacağı tarih arasında kalan dönemde Türkiye’den Pakistan’a ihraç edilen eşyaya ilişkin olarak belgenin MEDOS’a entegrasyonunun tamamlanmasının ardından “Issued Retrospectively” (Sonradan Verilmiştir) meşruhatı tatbik edilmek suretiyle, sonradan TUR-PAK Menşe İspat Belgesi düzenlenebilecektir.

İlgili Duyuruya ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 1. TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI HÜKÜMETLERİ ARASINDA BASİTLEŞTİRİLMİŞ GÜMRÜK HATTI KURULMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR VERİLMİŞTİR

09.05.2023 tarihli ve 32185 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7237 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti, Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti, Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Kurulmasına İlişkin Anlaşma’nın onaylanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Anlaşmaya ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 1. TÜRKİYE VE PAKİSTAN ARASINDA YAPILAN MAL TİCARETİ ANLAŞMASINA YÖNELİK ANLAŞMA VE MENŞE BELGESİ KODU OLUŞTURULMUŞTUR

Bilindiği üzere, 24.04.2023 tarihli ve 32170 sayılı Resmi Gazete'de ''Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında Mal Ticareti Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkındaki Yönetmelik'', 01.05.2023 tarihli ve 32177 sayılı Resmi Gazete'de ise "Pakistan İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar" ve "Pakistan İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" yayımlanmıştır.

Konu ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından BİLGE Sisteminde ''TURPAK'' Türkiye Pakistan Mal Ticaret Anlaşmasına yönelik anlaşma kodu ile 2812 kodlu "TUR-PAK Menşe İspat Belgesi" oluşturulmuş olup söz konusu Yönetmelik ve Karar kapsamı ithalat işlemlerinde bahse konu Tebliğ kapsamı eşyanın karşısında belirtilen tahsisat yöntemi (BSGTY/TTY) uyarınca uygun muafiyet koduna ilave olarak belirtilen "TURPAK" anlaşma kodu ve 2812 kodlu menşe ispat belgesinin kullanılması gerekmektedir.

Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü yazısına  ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 1. KOZMETİK ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

08.05.2023 tarihli ve 32184 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de Kozmetik Ürünler Yönetmeliği yayımlanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmelik, kozmetik ürünlere ilişkin 30/11/2009 tarihli ve (AT) 1223/2009 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yönetmelikle, 23/5/2005 tarihli ve 25823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kozmetik Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükten kaldırılan Kozmetik Yönetmeliğine uygun olarak piyasaya arz edilmiş olan ürünler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 2 yıl süreyle piyasada bulundurulabilecektir.

Ürün güvenlilik değerlendirmesi ile ürün bilgi dosyası yürürlükten kaldırılan Kozmetik Yönetmeliği kapsamında bildirimi yapılan ürünler için bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde yapılacaktır.

Söz konusu Yönetmeliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Saygılarımızla,

Gümrük ve Dış Ticaret konusunda bilgi için:

Asım USANMAZ

Ortak, Gümrük ve Dış Ticaret

[email protected]