Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Gümrük ve Dış Ticaret 2023-014

28 Nisan 2023

HAFTALIK GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET GELİŞMELERİ

Gümrük ve Dış Ticaret alanında 15.04.2023-28.04.2023 tarihleri arasında gerçekleşen önemli gelişmeler ve değişiklikler aşağıda özetlenmiştir.

  1. ANTREPO REJİMİNDE KAĞITSIZ BEYAN UYGULAMASI

Ticaret Bakanlığı tarafından antrepo rejiminde kağıtsız beyan uygulaması hakkında 14.04.2023 tarihli bir yazı duyurulmuştur.

Bilindiği gibi, Ticaret Bakanlığınca gümrük işlemlerinin kağıtsız ortamda yürütülmesine ilişkin olarak devam eden "Kağıtsız Gümrük İşlemleri Projesi" kapsamında, antrepo beyannamesi ve eki tüm belgeleri ile antrepo beyannamesine ilişkin olarak yapılan memur işlemlerinin elektronik ortama alınarak işlemlerin kağıtsız ortamda yürütülmesi 3 Ocak 2023 tarihli ve 32062 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca 01.02.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda, antrepo beyannameleri beyan sahibi ve ilgili memur tarafından e-imza ile imzalanmakta ve yükümlülerce beyannamenin e-imzalı nüshasına Bakanlığımız "e- İşlemler" menüsü altında yer alan Gümrük Eşya Takip ve Beyanname İşlemleri Sorgulama (GET-APP) uygulaması üzerinden yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca da veri paylaşımı protokolleri kapsamında web servisler aracılığıyla ulaşılabilmekte olup antrepo beyannamesinin kağıt nüshası, gümrük idarelerince yükümlüsüne ya da herhangi bir kurum/kuruluşa verilmemektedir.

Ayrıca yükümlüsünce belirtilen uygulama aracılığı ile alınan beyanname örnekleri üzerinde yer alan QR kodlar ile antrepo beyannameleri elektronik olarak doğrulanabilmektedir.

İlgili yazıya ulaşmak için lütfen tıklayınız.

  1. TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA KATKI MADDELERİNİN SPESİFİKASYONLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANMIŞTIR

14.04.2023 tarihli ve 32163 sayılı Resmi Gazete’de “Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmelikle, Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmeliğin EK-1 ve EK-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

Söz konusu eklere ulaşmak için lütfen tıklayınız.

İlgili Yönetmeliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.

  1. HİDROFLOROKARBON KONTROL BELGESİNİN TARİHİ UZATILMIŞTIR

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü “Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi” konulu bir yazı yayımlamıştır.

Söz konusu yazıda, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliğinin (2023/6) Ek-2’sinde yer alan Hidroflorokarbonlar ve Hidroflorokarbon içeren karışımların saf halde, kullanılmış, geri dönüştürülmüş veya ıslah edilmiş şekilde dökme halde kap içerisinde ithalat ve ihracatında aranacak olan Hidroflorokarbon Kontrol Belgesinin ilgili Tebliğin "Yürürlük" başlıklı 13 üncü maddesinde yer aldığı şekliyle 01/02/2023 tarihine kadar değil de 10/05/2023 tarihine kadar gümrük idarelerince aranmaması gerektiği belirtilmiştir.

İlgili yazıya için lütfen tıklayınız.

  1. SUUDİ ARABİSTAN’DA DÖRT ÖZEL EKONOMİK BÖLGE AÇILMIŞTIR

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Suudi Arabistan Krallığı Veliaht Prensi M.bin Selman tarafından 13 Nisan 2023 tarihinde dört Özel Ekonomi Bölgesinin (ÖEB) kurulacağı duyurulduğu; Riyad, Cizan, Ras Al-Khair ve Kral Abdullah Ekonomi Şehri'nde yer alacak ekonomi bölgelerinin amacının, küresel boyutta yatırımcılara rekabetçi koşullar sağlanarak hem yerli yatırımların hem de doğrudan yabancı yatırımların artırılması olduğu belirtilmektedir.