Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Gümrük ve Dış Ticaret 2023-013

14 Nisan 2023

HAFTALIK GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET GELİŞMELERİ

Gümrük ve Dış Ticaret alanında 01.04.2023-14.04.2023 tarihleri arasında gerçekleşen önemli gelişmeler ve değişiklikler aşağıda özetlenmiştir.

 1. DEMİR VE ALAŞIMSIZ ÇELİKTEN YASSI HADDE ÜRÜNLERİNİN GÜMRÜK VERGİLERİ ARTIŞI 1 MAYIS 2023 TARİHİNE ERTELENMİŞTİR

31.03.2023 tarihli ve 32149 sayılı Resmi Gazete’de “27.01.2023 tarihli ve 6776 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yürürlüğe Konulan İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ( Karar Sayısı:7014)” yayımlanmıştır.

Karar uyarınca İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7225 ve 7226 GTP'li  demir ve alaşımsız çelikten yassı hadde ürünlerinde gümrük vergi oranlarının yükseltilmesine ilişkin 6776 sayılı Kararının 1 inci maddesi 1 Mayıs 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. (Önceki yürürlük Tarihi: 1 Nisan 2023)

İlgili Karara ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 1. AKDENIZ İHRACATÇI BIRLIKLERI GENEL SEKRETERLIĞI TARAFINDAN “AB SINIRDAN KARBON DÜZENLEME MEKANİZMASI” KONULU DUYURU YAYIMLANMIŞTIR

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği AB’nin karbon kaçağını önlemek ve ilgili sektörlerde üreticilerinin rekabet gücünü korumak amacıyla hayata geçireceği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’na ilişkin kısa bilgi notu ile AKİB tarafından Türkçe’ye çevrilen Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Tüzük metninin son taslağını paylaşmak amacıyla bir Duyuru yayımlamıştır.

İlgili Duyuruya ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 1. TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİNDE VE İN VİTRO TANI AMAÇLI TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

02.04.2023 tarihli ve 32151 sayılı Resmi Gazete’de “İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbı Cihaz Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve “Tıbbı Cihaz Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.

Yürürlükten kaldırılan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği veya Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği uyarınca düzenlenmiş olan ve geçerli olan bir sertifikası bulunan;

 • Sınıf III cihazlar ve sütürler, zımba telleri, dental dolgular, dental braketler, diş kronları, vidalar, kamalar, plaklar, teller, pinler, klipsler ve konektörler hariç sınıf IIb implante edilebilir cihazlar 31 Aralık 2027
 • Yukarıda kapsananlar dışındaki sınıf IIb cihazlar, sınıf IIa cihazlar ve steril durumda veya ölçüm fonksiyonuna sahip olarak piyasaya arz edilen sınıf I cihazlar 31 Aralık 2028
 • Yürürlükten kaldırılan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği uyarınca uygunluk değerlendirme prosedürünün bir onaylanmış kuruluşun dahiliyetini gerektirmediği, 26 Mayıs 2021 tarihinden önce uygunluk beyanı düzenlenmiş ve bu Yönetmelik uyarınca uygunluk değerlendirme prosedürü bir onaylanmış kuruluşun dahiliyetinin gerektiği cihazlar 31 Aralık 2028 

tarihlerine kadar piyasaya arz edilebilecek veya hizmete sunulabilecektir.

Yürürlükten kaldırılan Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği uyarınca 26/5/2022 tarihinden önce yasal olarak piyasaya arz edilen cihazlar ve dördüncü fıkra uyarınca 26/5/2022 tarihinden itibaren yasal olarak piyasaya arz edilen cihazlar, piyasada bulundurulmaya veya hizmete sunulmaya devam edebilecektir.

Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için lütfen tıklayınız.

İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için lütfen tıklayınız.

 1. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KAPSAMINDA SERBEST BÖLGELERDEN TAMİR AMAÇLI İTHALAT GENELGESİ YAYIMLANMIŞTIR

Gümrükler Genel Müdürlüğü "Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Serbest Bölgelerden Tamir Amaçlı İthalat" konulu Genelge yayımlanmıştır.

Serbest bölgelerde yerleşik firmaların demirbaşına kayıtlı eşyanın tamir ve bakıma tabi tutulmak üzere ülkemize dahilde işleme rejimi kapsamında geçici ithali ve yeniden ihracına ilişkin beyanın sözlü beyan ile yapılması mümkündür.

Serbest bölgelerde yerleşik firmaların serbest bölge işlem formunda demirbaş olarak kayıtlı eşyasının tamir ve bakım amacıyla dahilde işleme rejimi kapsamında sözlü beyan ile geçici ithal edilmek istenilmesi halinde, yükümlüden ayrıca dahilde işleme izni talep edilmez, izne ilişkin tüm işlemler elektronik ortamda düzenlenen sözlü beyan formu üzerinden gerçekleştirilir.

Bu kapsamda yapılacak tamir ve bakım işlemine ilişkin izin, işleme faaliyetini yapan veya yaptıran kişinin talebi üzerine Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik firmalara verilebileceği gibi, serbest bölgede yerleşik olan firmanın talebi üzerine kendisine de verilebilir.

İlgili Genelgeye ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 1. 7307.19 GTP'Lİ BORU BAĞLANTI PARÇALARI ÜRÜNÜNE YÖNELİK NİHAİ GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR

Yerli üretim dalı tarafından gerçekleştirilen başvuruya istinaden Brezilya Federatif Cumhuriyeti, Bulgaristan Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı menşeli 7307.19 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “diğerleri” (boru bağlantı parçaları) ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

Halihazırda ilgili ürünün ithalatında aşağıdaki tabloda gösterilen tutarlarda dampinge karşı kesin önlem tahsil edilmektedir.

 

GTP

Eşya Tanımı

Menşe Ülke

Firma Unvanı

Dampinge Karşı Önlem (ABD Doları/Ton)

7307.19

Diğerleri

Çin Halk Cumhuriyeti

Tüm firmalar

800

Brezilya

Tüm firmalar

400

Bulgaristan

Tüm firmalar

400

Endonezya

PT. TRI Sinar Purnama Foundry

253

Diğerleri

400

Hindistan

Jainsons Industries

305

Diğerleri

400

Tayland

BIS Pipe Fitting Industry Company Ltd.

147

Diğerleri

400

 

İlgili Tebliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 1. ÇİN MENŞELİ "MENSUCAT, POLİÜRETANLA EMDİRİLMİŞ, SIVANMIŞ, KAPLANMIŞ VEYA LAMİNE EDİLMİŞ–DERİ TAKLİDİ/DİĞERLERİ" İTHALATINDA ANTİ-DAMPİNG VERGİSİ UYGULANMAYA DEVAM EDİLECEKTİR 

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş – deri taklidi/diğerleri” ürünü ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/44) ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemin, aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

 

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem

5903.20.10.10.00

Mensucat, poliüretanla emdirilmiş-deri taklidi.

Çin Halk Cumhuriyeti

1 ABD doları/kg

5903.20.10.90.00

Mensucat, poliüretanla emdirilmiş-diğerleri.

5903.20.90.10.00

Mensucat, poliüretanla sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi.

2,2 ABD doları/kg

5903.20.90.90.00

Mensucat, poliüretanla sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-diğerleri.

 

İlgili Tebliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 1. TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN İTHALAT BELGE İŞLEMLERİ (İTHALATBİS) E-BAŞVURU DUYURUSU YAYIMLANMIŞTIR

İthalat mevzuatı kapsamında, belirli ürünlerin ithalatında İthal Lisansı, İthalat İzni, Gözetim Belgesi gibi belgeler aranmaktadır. Söz konusu belgeler için başvurular ilgili mevzuatlarda belirtilen şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne yapılmaktadır. Başvurular, ilgili firma/kurumların E- imza yetkisine sahip kişileri tarafından E-devlet ve Ticaret Bakanlığı E-İşlemler kısmında yer alan İthalat Belge İşlemleri Sistemi (İthalatBİS) üzerinden elektronik olarak yapılmaktadır.

Aşağıda ve "E-İmza Uygulamaları sayfasında"  "Uygulamalar" Başlığı altında "İthalat Belge İşlemleri" yer almaktadır.

İlgili Duyuruya ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 1. GÜMRÜK VERGİLERİ GECİKME FAİZİNİN VEYA GECİKME ZAMMININ GERİ VERİLMESİNDE UYGULANACAK FAİZ TÜRÜ VE SÜRESİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

10.04.2023 tarihli ve 32159 sayılı Resmi Gazete’de 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 216 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “6183 sayılı Kanuna göre belirlenen tecil faizi” ibareleri “kanuni faiz” şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan “üç” ibaresi “dört” şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre;

 • Gümrük vergileri ile bunların ödenmelerine bağlı olarak tahsil edilmiş gecikme faizinin veya gecikme zammının geri verilmesinde, geri vermeye konu fazla tahsilatın yükümlüden kaynaklanması durumunda geri verme başvurusunun yapıldığı tarihten, diğer durumlarda ise tahsilat tarihinden geri verme kararının tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süre için geri verilecek tutar üzerinden, aynı dönemde kanuni faiz oranında hesaplanan faiz ödenir.
 • Geri verme kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren dört ay içerisinde idarece söz konusu kararın uygulanmaması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine, tebliğ tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için geri verilecek tutar üzerinden, aynı dönemde kanuni faiz oranında hesaplanan faiz ödenir.

İlgili Kanuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 1. AB MEVZUATINDAKİ YEŞİL MUTABAKATA İLİŞKİN GELİŞMELER HAKKINDA BİLGİ NOTU YAYIMLANMIŞTIR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) "AB Mevzuatındaki Yeşil Mutabakata İlişkin Gelişmeler Hakkında Bilgi Notu" yayımlanmıştır.

Avrupa Birliği, 2019 yılında açıklamış olduğu Yeşil Mutabakat belgesinin ardından bütün sanayisini düşük karbonlu üretim, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda dönüştürmeye ve mevzuatını yeşil dönüşüm politikası doğrultusunda güncellemeye başlamıştır.

Ülkemizin toplam ihracatının %40’ından fazlasının Avrupa Birliğine yapıldığı göz önünde bulundurulduğunda; Avrupa Birliğinde gerçekleşen mevzuat değişikliklerinin ülkemiz sektörlerini de etkilemesi kaçınılmazdır.  Ülkemiz mevzuatının AB mevzuatına uyum çalışmaları ilgili Bakanlıklarımız tarafından yapılmakla birlikte; uyumlaştırma çalışmaları uzun zaman alan süreçlerdir.

Bu kapsamda; AB’ye yapılan ihracatımızın sekteye uğramaması adına, AB’deki gelişmelerin takip edilmesi ve üretim süreçlerinin bu çerçevede gözden geçirilmesi önem arz etmektedir. 

İlgili Bilgi Notuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 1. GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 10) YAYIMLANMIŞTIR

A.TR Dolaşım Belgeleri ile Menşe İspat Belgelerinin kabulü, vize edilmesi ve sonradan kontrolü ile menşe şahadetnamelerinin kabulü ve sonradan kontrolü ile ilgili olarak gümrük idareleri, ithalatçılar, ihracatçılar ve kanunî temsilcileri, ticaret ve/veya sanayi odaları, ihracatçı birlikleri veya esnaf ve sanatkâr odaları birlikleri tarafından yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenleyen Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 10) 11.04.2023 tarihli ve 32160 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

İlgili Tebliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 1. İTHALATTA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

14.04.2023 tarihli ve 32163 sayılı Resmi Gazete’de  İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.

Söz konusu Kararla,  İlave Gümrük Vergisi Kararına özet beyan kapsamında gümrüklerde bekleyen bazı eşyalar için geçici madde eklenmiştir.

Buna göre, yürürlükten kaldırılan bazı ilave gümrük vergisi kararları kapsamı eşyalardan gümrüklerde özet beyan kapsamında bekleyenler için 14 Mayıs 2023 tarihine kadar ithalat beyannamesi tescil edilmesi halinde daha önceki ilave gümrük vergisi oranları uygulanacaktır.

İlgili Karara ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 1. ÇİN, ENDONEZYA VE KORE MENŞELİ 5503.20 GTP'Lİ POLYESTER ELYAF İTHALATINDA NİHAİ GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR

14.04.2023 tarihinde 32163 sayılı Resmi Gazete’de “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ( Tebliğ No:2023/15)”  yayımlanmıştır.

Buna göre; yerli üretim dalı tarafından gerçekleştirilen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti ve Kore Cumhuriyeti menşeli 5503.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırılan “poliesterlerden” (polyester elyaf) ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

İlgili Tebliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 1. AZERBAYCAN İÇİN BAZI EŞYALARIN İTHALATINDA UYGULANACAK VERGİ ORANI DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

14.04.2023 tarihli ve 32163 sayılı Resmi Gazete’de İthalat Rejimi Kararında Değişiklik yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.

İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listenin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi olmayan ülkeler için uygulanan vergi oranlarıyla ilgili dipnotlarında değişiklik yapılmıştır.

Buna göre Azerbaycan için 38, 68 ve 70 inci fasıllarda yer alan bazı eşyaların ithalatında DTÖ üyesi ülkeler için geçerli olan düşük vergi oranları uygulanacaktır.

İlgili Karara ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 1. GÜMRÜK VERGİLERİNİN ASKIYA ALINMASI VE TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI TALEP EDİLEN EŞYA LİSTESİ YAYIMLANMIŞTIR

Bilindiği üzere, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvuruları, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı toplantılarda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlanmaktadır.

Bu çerçevede AB ya da Türk firmalarınca 01/01/2024 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyalara ilişkin itirazların en geç 05/05/2023 tarihine kadar Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'ne yapılması gerekmektedir. 

İtirazlara ilişkin formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-ve-tarife-kontenjani/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabilmektedir.

İlgili Eşya Listesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

İlgili Bültene ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Saygılarımızla,

Gümrük ve Dış Ticaret konusunda bilgi için:

Asım USANMAZ

Ortak, Gümrük ve Dış Ticaret

[email protected]