Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Gümrük ve Dış Ticaret 2023-011

20 Mart 2023

HAFTALIK GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET GELİŞMELERİ

Gümrük ve Dış Ticaret alanında 13.03.2023-17.03.2023 tarihleri arasında gerçekleşen önemli gelişmeler ve değişiklikler aşağıda özetlenmiştir.


1.    GÜMRÜK ALACAKLARI VE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN YAYIMLANMIŞTIR

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 12.03.2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

31/12/2022 tarihinden (bu tarih dâhil) önce Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları gibi tüm idari para cezaları yapılandırma kapsamında olacaktır.

İlgili Kanuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.

2.    İNŞAAT DEMİRİ İZLEME SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

16.03.2023 tarihli ve 32134 sayılı Resmi Gazete’de İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği yayımlanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğle, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) kurulması öngörülmüştür. Bu kapsamda;

  • İnşaat demiri üreten veya ithal eden mükellefler tarafından inşaat demirine güvenlikli etiket ve/veya güvenlikli işaret uygulanması, üretim faaliyetleriyle ilgili temel verilerin izlenmesi ve merkezi sisteme veri aktarılması,
  • Veri girişi/paylaşımı yapılabilen yazılım ve/veya el terminal benzeri cihazlar ve/veya mobil uygulamalar aracılığıyla üretici, ihracatçı, ithalatçı, toptancı, bayi, tüccar, inşaatta kullanım ve laboratuvar deneyleri dâhil teslim işlemlerinin izlenmesi ve takip edilmesi,
  • Darphane tarafından bu işlemlere ilişkin verilerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığına aktarılması

zorunluluğu getirilmiştir.

İDİS dışında inşaat demiri üretimi, ihracatı, ithalatı, alışı, satışı ve kullanımı yapılmayacaktır.

  • Mevcut inşaat demiri üreten veya ithal edenler ile ihracatçı, toptancı, bayi, tüccar ve yapı müteahhitlerinin 1/1/2024 tarihinden önce İDİS’e geçmeleri zorunludur.
  • Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla stoklarında güvenlikli etiket ve/veya güvenlikli işareti olmayan inşaat demiri bulunduranlardan, üretici ve ithalatçılar 1/1/2024 tarihinden itibaren, diğerleri ise 31/1/2024 tarihinden sonra bu stoklarını satışa konu edemez.

İlgili Tebliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Saygılarımızla,

Gümrük ve Dış Ticaret konusunda bilgi için:

Asım USANMAZ

Ortak, Gümrük ve Dış Ticaret

[email protected]