Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Gümrük ve Dış Ticaret 2023-010

15 Mart 2023

HAFTALIK GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET GELİŞMELERİ

Gümrük ve Dış Ticaret alanında 06.03.2023-12.03.2023 tarihleri arasında gerçekleşen önemli gelişmeler ve değişiklikler aşağıda özetlenmiştir.

1.    ÇİN MENŞELİ ELEKTRİKLİ BİNEK TAŞITLARIN İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ YÜKSELTİLMİŞTİR

03/03/2023 tarihli ve 32121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlanmıştır.

Söz konusu Kararla, İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Karara eklenen dipnotla 8703.80.10.00.11  ve 8703.80.10.00.19 GTİP'li Çin menşeli elektrikli binek taşıtlarının ilave gümrük vergisi oranı %10'dan %40'a yükseltilmiştir. 

İlgili Karara ulaşmak için lütfen tıklayınız.

2.    DAHİLDE İŞLEME/GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ KAPSAMINDA İŞLEM GÖREN EŞYANIN AYNİYET TESPİTİ

Gümrükler Genel Müdürlüğü, dahilde işleme/geçici ithalat rejimi kapsamında işlem gören eşyanın ayniyetinin tespitine ilişkin 02.03.2023 tarihli bir yazı yayımlamıştır.

Yazıya göre, dahilde işleme/geçici ithalat rejimi kapsamında işlem gören eşyanın ayniyetinin tespitine ilişkin olarak, eşyanın dahilde işleme iznini veya geçici ithalat iznini veren gümrük idaresinin bulunduğu il sınırları içerisinde olması durumunda, ayniyet işlemlerinin izni veren gümrük idaresince gerçekleştirilmesi; eşyanın dahilde işleme iznini veya geçici ithalat iznini veren gümrük idaresinin bulunduğu ilden farklı bir ilde bulunması halinde, izni veren gümrük idaresince eşyanın bulunduğu yere en yakın gümrük idaresine resmi yazıyla ayniyet tespit işlemlerinin yapılması yönünde bildirimde bulunulması ve işlemlerin eşyaya en yakın gümrük idaresi tarafından ilave bir başvuru beklenilmeksizin ivedilikle tekemmül ettirilmesi gerekmektedir.

İlgili Yazıya ulaşmak için lütfen tıklayınız.

3.    KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ EŞYA İTHALATINA İLİŞKİN TEBLİĞ
        (İTHALAT: 2023/9)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

07.03.2023 tarihli ve 32125 sayılı Resmi Gazete’de Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğle, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/9)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir:

“6/2/2023 tarihli depremlere ilişkin hükümler

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 6/2/2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen yerler için enkaz kaldırma ve yeniden inşa faaliyetlerinin idamesi kapsamında ihtiyaç duyulan bu Tebliğin Ek-1’inde yer alan liste kapsamı eşya için, anılan listede belirlenen gümrük kıymetine bağlı kalmaksızın izin vermeye Bakanlık (İthalat Genel Müdürlüğü) 15/9/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yetkilidir.”

İlgili Tebliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.

4.    EK TAHAKKUK VE CEZA KARARLARINDA KARAR İÇERİĞİ, OLAYLAR VE DAYANAK BİLGİLERİNİN YAZILMASI HAKKINDA YAZI DUYURULMUŞTUR

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, ek tahakkuk ve ceza kararlarında karar içeriği, olaylar ve dayanak bilgilerinin eksiksiz yazılması hakkında 06.03.2023 tarihli bir yazı duyurmuştur.

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce tüm bağlantı Gümrük Müdürlüklerine gönderilen yazıyla, ek tahakkuk ve ceza kararlarına esas teşkil eden "Karar İçeriği", "Olaylar", "Dayanak" vb. bilgilerin programa eksiksiz bir şekilde işlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması talimatı iletilmiştir.

İlgili Yazıya ulaşmak için lütfen tıklayınız.

5.    BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINA İLİŞKİN TEBLİĞ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR

08.03.2023 tarihli ve 32126 sayılı Resmi Gazete’de Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2022/1)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2023/5) yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğle, bazı tarım ürünlerinin ihracatında gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapma konusunda Tarım ve Orman Bakanlığı'na yetki veren 2022/1 sayılı Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

İlgili Tebliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.

6.    GÖZLÜK CİNSİ EŞYALARIN SINIFLANDIRILMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından gözetime tabi olan gözlük çerçevelerinin sınıflandırılmasına ilişkin olarak 06.03.2023 tarihli bir yazı duyurulmuştur.

İlgili Yazıya ulaşmak için lütfen tıklayınız.

7.    KÜRKTEN GİYİM EŞYASI, AKSESUARI VE KÜRKTEN DİĞER EŞYADA 25 KG KAYIT BELGESİ MUAFİYETİ KALDIRILMIŞTIR

09/03/2023 tarihli ve 32127 sayılı Resmi Gazete’de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğle, 43.03 gümrük pozisyonu altında sınıflandırılan kürkten giyim eşyası aksesuarı ve kürkten diğer eşyada 25 kğ kayıt belgesi muafiyeti kaldırılmış, aynı Tebliğin Ek 1’inde yer alan plastik eldivenlere ilişkin  “3926.20.00.00.11” gümrük tarife istatistik pozisyonu “3926.20.00.00.12” olarak değiştirilmiştir.

İlgili Tebliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.


8.    OTOMATİK AYAR VE KONTROL ALET VE CİHAZLARIN SINIFLANDIRILMASI İLE İLGİLİ YAZI DUYURULMUŞTUR

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından otomatik ayar ve kontrol alet ve cihazlarının sınıflandırılmasıyla ilgili 08.03.2023 tarihli bir yazı duyurulmuştur.

Söz konusu yazıda, içten yanmalı motorların soğutma sistemlerinde kullanılan ve termostat olarak bilinen eşyaların 8481.80.51.00.00 GTİP’inde sınıflandırılmasının uygun ve yerinde olduğu belirtilmiştir.

İlgili Yazıya ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Saygılarımızla,

Gümrük ve Dış Ticaret konusunda bilgi için:

Asım USANMAZ

Ortak, Gümrük ve Dış Ticaret

[email protected]