Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Gümrük ve Dış Ticaret 2023-005

08 Şubat 2023

HAFTALIK GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET GELİŞMELERİ

Gümrük ve Dış Ticaret alanında 28.01.2023-03.02.2023 tarihleri arasında gerçekleşen önemli gelişmeler ve değişiklikler aşağıda özetlenmiştir.

 1. İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 6776 SAYILI KARAR YAYIMLANMIŞTIR

28.01.2023 tarihli ve 32087 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, (II) ve (V) sayılı listelerde bazı satır ve dipnotlarda değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu Karara ulaşmak için tıklayınız.

 1. EPDK TARAFINDAN HAM PETROL, AKARYAKIT, İHRAKİYE, MADENİ YAĞ, BAZ YAĞ VE PETROLLE İLİŞKİLİ MADDELERE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 11562 SAYILI KARAR YAYIMLANMIŞTIR

28.01.2023 tarihli ve 32087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Kurulu’nun 11562 sayılı Kararıyla, Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Kararda yer alan tablolarda bazı değişiklikler yapılmıştır.

Anılan Karara ulaşmak için tıklayınız.

 1. BAZI ZARARLI KİMYASALLARIN İHRACATI VE İTHALATI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANMIŞTIR

28.01.2023 tarihli ve 32087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Zararlı Kimyasalların İhracatı ve İthalatı Hakkında Yönetmelik ile, Bazı Zararlı Kimyasalların ve Pestisitlerin Uluslararası Ticaretinde Ön Bildirimli Kabul Usulüne Dair Rotterdam Sözleşmesinin uygulanmasına, zararlı kimyasalların uluslararası dolaşımı sırasında insan sağlığının ve çevrenin potansiyel zararlardan korunması amacıyla ortak sorumluluk ve iş birliğine dayalı çabaların teşvik edilmesine, zararlı kimyasalların çevreyle uyumlu bir biçimde kullanılmasına, zararlı kimyasalların nitelikleri hakkında bilgi paylaşımının kolaylaştırılmasına, zararlı kimyasallarla ilgili alınan ulusal tedbir kararları ile nihai düzenleyici eylemlerin uygun görülen şekilde bu ülkelere dağıtılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Anılan Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

 1. PETROL PİYASASI İLE ALAKALI OLARAK BAZI YÖNETMELİKLER YAYIMLANMIŞTIR

28.01.2023 tarihli ve 32087 sayılı Resmi Gazete’de petrol piyasası ile ilgili olarak aşağıdaki yönetmelikler yayımlanmıştır:

 1. Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 2. Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 3. Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 4. Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Dair Yönetmelik
 5. YEM VE YEM MADDELERİ İHRACAT KISITLAMASI 01.07.2023 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili yazısına göre, münhasıran ihracat için üretilmiş mısır, arpa ve buğday tohumlukları ile KKTC’ye ihracatı yapılacak yem ve yem maddeleri ve Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ihraç edilecek yem ve yem maddeleri hariç olmak üzere yem ve yem maddeleri ihracatı için "İhracat Ön İzin Belgesi" düzenlenmeyecektir.

Söz konusu yazıya ulaşmak için tıklayınız.

 1. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT 2006-12)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT 2023-1) YAYIMLANMIŞTIR

01.02.2023 tarihli ve 32091 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2023/1) ile, 1/1/2020 tarihinden sonra düzenlenmiş, ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dâhilde işleme izin belgelerine/dâhilde işleme izinlerine Bakanlığa başvuru halinde süre uzatma imkanı sağlanmıştır.

Anılan Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 1. ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN İÇ VE DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANMIŞTIR

02.02.2023 tarihli ve 32092 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle, 5 cl’den küçük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ile bira hariç 300 cl’den büyük ambalaj hacmine sahip alkollü içkilerin ithal edilemeyeceği, üretilemeyeceği ve piyasaya arz edilemeyeceği ve yanında bira haricindeki alkollü içkilerin, sadece cam malzemeden yapılmış ambalaj ile piyasaya arz edilebileceği hususunda belirlemeler yapılmıştır.

Söz konusu Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

 1. YURT DIŞINDAN İLAÇ TEMİNİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

03.02.2023 tarihli ve 32092 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yurt Dışından İlaç Temini Yönetmeliği ile, ülkemizde henüz ruhsatlı olmayan veya ruhsatlı olup da çeşitli sebeplerle piyasada bulunmayan beşeri tıbbi ürünlerin, yurt dışından şahsi kullanım amacıyla reçeteli olarak temin edilmesi ve hastanelerin yurt dışından toplu olarak ilaç teminine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Anılan Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.

 

Gümrük ve Dış Ticaret konusunda bilgi için:

Asım USANMAZ

Ortak, Gümrük ve Dış Ticaret

[email protected]