Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Gümrük ve Dış Ticaret 2023-004

30 Ocak 2023

HAFTALIK GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET GELİŞMELERİ

Gümrük ve Dış Ticaret alanında 22.01.2023-27.01.2023 tarihleri arasında gerçekleşen önemli gelişmeler ve değişiklikler aşağıda özetlenmiştir.


1.    BASILI BELGE ÜCRETLERİNE İLİŞKİN 2023/1 SAYILI GENELGE YAYIMLANMIŞTIR
 

Ticaret Bakanlığı Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü Genelgesi ile gümrük beyannamesi gibi basımı ve dağıtımı yapılan belge bedelleri yeniden tespit edilmiştir.

Söz konusu Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

2.    İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/1) YAYIMLANMIŞTIR

24.01.2023 tarihli ve 32083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/1) ile, 1702.90.50.00.19, 2207.20.00.10.01 ve 2207.20.00.10.09 GTİP’li eşya için Tebliğde belirtilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlar bakımından gözetim belgesi zorunluluğu getirilmiştir.

Anılan Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

3.    İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/2) YAYIMLANMIŞTIR

24.01.2023 tarihli ve 32083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/2) ile, 54.07, 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTİP’li eşya için Tebliğde belirtilen ülkeler bakımından anti-damping soruşturması açılmıştır.

Anılan Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

4.    İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/3) YAYIMLANMIŞTIR

24.01.2023 tarihli ve 32083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/3) ile, 54.07, 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTİP’li eşya için Tebliğde belirtilen ülkeler bakımından anti-damping soruşturması açılmıştır.

Anılan Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

5.    İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

24.01.2023 tarihli ve 32083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde, kapasite raporunun sunulması halinde 2B-İhracatçı-Üretici Bilgi Formu aranmayacağına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

6.    İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/4) YAYIMLANMIŞTIR

25.01.2023 tarihli ve 32084 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/4) ile, 5903.20 GTİP’li eşya için Tebliğde belirtilen ülkeler bakımından anti-damping soruşturması açılmıştır.

Anılan Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

7.    DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ KAPSAMINDA İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜN BÜNYESİNDE KULLANILAN İTHAL EŞYASINA İLİŞKİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİN DEVRİ HAKKINDA GENELGE (2023/1) YAYIMLANMIŞTIR

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Genelgesi ile dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki işlem görmüş ürün bünyesinde kullanılan ithal eşyasına ilişkin hak ve  yükümlülüklerin devri ile teminat iadesi ve kapatma işlemlerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Söz konusu Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

8.    İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/2) YAYIMLANMIŞTIR

27.01.2023 tarihli ve 32086 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/2) ile, 8541.42.00.00.00 GTİP’li eşya için Tebliğde belirtilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlar bakımından gözetim belgesi zorunluluğu getirilmiştir.

Anılan Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

9.    İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/4) YAYINLANMIŞTIR

27.01.2023 tarihli ve 32086 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/4) ile, 2905.45.00.00.00 GTİP’li eşya için Tebliğde belirtilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlar bakımından gözetim belgesi zorunluluğu getirilmiştir.

Anılan Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

10.    İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/6) YAYIMLANMIŞTIR

25.01.2023 tarihli ve 32084 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/6) ile, 2022 yılının ikinci yarısında yürürlük süresi dolan dampinge karşı önlemler ile 2023 yılının ikinci yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin ilanı yapılmıştır.

Anılan Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla,

Gümrük ve Dış Ticaret konusunda bilgi için:

Asım USANMAZ

Ortak, Gümrük ve Dış Ticaret

[email protected]