Duyurular:

BAĞIMSIZ DENETİM DUYURUSU 2018-002

13 Eylül 2018

ŞİRKETLERİN 2018 HESAP DÖNEMİNDE DENETİME TABİ OLMA DURUMLARINI GÖSTEREN SİSTEMİN KULLANIMA AÇILMASI

Kamu Gözetimi Kurumu (“KGK”), Şirketlerin, 26/05/2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26/03/2018 tarihli ve 2018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar uyarınca denetime tabi olup olmadıklarını sorgulayabilecekleri sistemi kullanıma açmıştır.

Sistem üzerinden yapılacak sorgulamalar, şirketlerin (Fonlar Hariç) 2018 hesap döneminde denetime tabi olma durumları ile ilgili sonuçları göstermektedir. Sorgulama sonuçları bilgi amaçlı olup, denetime tabi olma hususunda kesin bir sonuç içermemektedir.