Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

UFRS 2022-001

20 Ocak 2022

TFRS VE BOBİ FRS UYGULAYAN ŞİRKETLER TARAFINDAN 2021 YILI FİNANSAL TABLOLARINDA ENFLASYON DÜZELTMESİ YAPILMAYACAKTIR

Hatırlanacağı üzere; Aralık 2021 döneminde Vergi Usul Kanununda (VUK) öngörülen şartların sağlanması nedeniyle, VUK’a göre düzenlenen 2021 yılı mali tabloları için enflasyon düzeltmesi yapılması zorunluluğu doğmuş ancak söz konusu uygulamanın 2023 yılı sonuna kadar ertelenmesi ve şartların sağlanıp sağlanmadığına bakılmaksızın 31/12/2023 tarihinde yapılmasına yönelik düzenlenme içeren bir kanun teklifi 13/01/2022 tarihinde TBMM’ye sunulmuştu. Söz konusu düzenleme TBMM Genel Kurulu’nda aynen kabul edilmiş ve kanun teklifinin TBMM görüşmeleri tamamlanmıştır. Kabul edilen kanunun Cumhurbaşkanı’nın onayı akabinde Resmi Gazete’de yayımlanarak kısa süre içerisinde yürürlüğe girmesi beklenmektedir. 

Vergisel yönden enflasyon düzeltmesine ilişkin soru işaretleri söz konusu kanunla ortadan kalkmaktadır. Bununla birlikte, TFRS ve BOBİ FRS uygulamasında 2021 yılı mali tablolarında enflasyon düzeltmesinin yapılıp yapılmayacağı konusunda bir belirsizlik bulunmaktaydı ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standardları Kurumu’dan (KGK) bu belirsizliği kaldıracak şekilde bir açıklama yapması beklenmekteydi.

KGK beklenen açıklamasını 20/01/2022 tarihinde internet sitesinde yayımladığı duyuruyla yapmıştır. Buna göre, TFRS ve BOBİ FRS uygulayan şirketler tarafından 2021 yılı finansal tablolarında enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır.

KGK tarafından yapılan “Türkiye Finansal Raporlama Standartları, Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı Kapsamında Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlamanın Uygulanması” başlıklı duyuruda;

  • TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standardının 3’üncü paragrafına göre, bir ekonomide son üç yılın kümülatif enflasyon oranının %100’e yaklaştığı veya bu oranı aştığı durumlarda standardın uygulanmasının söz konusu olabileceği,
  • TMS 29 uygulanmasında genel fiyat endeksi olarak TÜFE’nin esas alınması gerektiği,
  • TÜİK tarafından açıklanan TÜFE oranlarına göre son üç yılın genel satın alım gücündeki kümülatif değişikliğin %74,41 olarak gerçekleştiği,
  • Bu itibarla, TFRS’yi uygulayan işletmelerin 2021 yılına ait finansal tablolarında TMS 29 kapsamında herhangi bir düzeltme yapmalarına gerek bulunmadığı,
  • Finansal raporlama çerçeveleri arasında uygulamada ciddi farklılıkların oluşmaması adına ilgili BOBİ FRS standardında yer alan ilgili hükümlerin TFRS’ye uyumlu şekilde değiştirilerek BOBİ FRS uygulayan işletmelerde de yukarıda belirtilen uygulamanın esas alınmasının sağlanacağı

belirtilmiştir.

Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız.