Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2020-058

29 Mayıs 2020

311 SERİ NO.LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ İLE BİNEK OTOMOBİLLERİN GİDERLERİNE VE AMORTİSMANLARINA GETİRİLEN KISITLAMALARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

2019/100 no.lu Sirkülerimizde açıklandığı üzere 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun[1] (ilerleyen kısımlarda “7194 sayılı Kanun” yahut “Kanun” olarak anılacaktır) ile binek otomobillerin giderlerine ve amortismanlarına ilişkin olarak bir takım kısıtlamalar getirilmiştir. Söz konusu kısıtlamaları özetleyecek olursak, şu şekildedir:

  • Kurum kazancının, ticari kazancın ve serbest meslek kazançlarının tespitinde, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 TL’ye kadarlık kısmı vergi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir. Buna göre, kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 TL’yi aşan kısmının Kanunen Kabul Edilmeyen Gider (KKEG) olarak dikkate alınması gerekir.

[1]  07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.