Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2020-057

28 Mayıs 2020

311 SERİ NO.LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNİN “KARŞI TARAFA YÜKLETİLEN VEKÂLET ÜCRETLERİNDE GELİR VERGİSİ TEVKİFATINA” İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ

7194 sayılı “Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla” yapılan değişikliklere ilişkin olarak 311 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır.

7194 Sayılı Kanunla getirilen düzenlemelerden birisi de İcra ve İflas Kanunu ile Avukatlık Kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen vekâlet ücretlerinde gelir vergisi tevkifatına ilişkin olup, mezkur Kanunun 16 ncı maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet ücretini (icra ve iflas müdürlüklerine yatırılanlar dâhil) ödeyenler tarafından gelir vergisi tevkifatı yapılır.”

Yapılan bu düzenlemeyle, mahkemelerce veya icra ve iflas müdürlüklerince karşı tarafa yükletilen vekalet ücretlerini ödeyenler stopaj yükümlüsü olarak belirlenmiştir.

Mezkur Kanun ve Tebliğ ile getirilen esaslara ilişkin açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.