Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2020-055

28 Mayıs 2020

İŞVERENLERCE HİZMET ERBABININ İŞYERİNE GİDİP GELMESİ İÇİN SAĞLANAN MENFAATLERE İLİŞKİN İSTİSNA UYGULAMASINA YÖNELİK DÜZENLEMELER (311 SERİ NO.LU GELİR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

7194 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin (10) numaralı bendine parantez içi hüküm eklenerek madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, yapılan bu düzenleme hakkındaki görüşlerimiz 2019/101 sayılı Sirkülerimizde bilgilerinize sunulmuştur.

“10. Hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla işverenler tarafından yapılan taşıma giderleri (İşverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin 10 Türk lirasını (2020 yılı için 12 TL) aşmaması ve buna ilişkin ödemenin toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini şeklinde yapılması şarttır. Ödemenin bu tutarı aşması hâlinde aşan kısım ile hizmet erbabına ulaşım bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir. Bu istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.);”

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.