Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2020-047

08 Mayıs 2020

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 32) İLE MÜCBİR SEBEP UYGULAMASININ KDV İADELERİNDE YARATTIĞI SORUNLAR GEÇİCİ BİR SÜRE İÇİN TEMİNAT ALINMAK SURETİYLE ÇÖZÜME KAVUŞTURULMUŞTUR

  1. MÜCBİR SEBEP UYGULAMASININ KDV İADELERİNDE YARATTIĞI SORUNLAR:

2020/29 Sayılı Sirkülerimizde detaylı bir şekilde açıklandığı üzere, 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Çin Halk Cumhuriyetinin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen ve anılan Tebliğ ile belirlenen mükelleflerin mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuş ve mücbir sebep kapsamında bulunan mükelleflerin ilgili dönemlere ilişkin KDV beyannamelerinin verilme süresi ileri tarihe uzatılmıştır.

Bilindiği gibi, KDV iadesi talep edebilmek için öncelikle ilgili dönem KDV beyannamesinin verilmesi ve bu beyannamelerde iade doğuran işlemle ilgili yüklenilen KDV satırının doldurulması gerekir.  Başka bir ifadeyle iadesi talep edilen KDV tutarının gösterilmesi şarttır. Bu kapsamda, mücbir sebep hali ilan edilen mükelleflerin de verilme süresi uzatılan KDV beyannamelerini, sürenin son gününü beklemeden vermeleri ve iade talep etmeleri mümkündür.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.