Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2020-032

26 Mart 2020

7226 SAYILI KANUNLA 01.03.2020 TARİHİNDEN 30.06.2020 TARİHİNE KADAR İŞLEYECEK İŞ YERİ KİRA BEDELİNİN ÖDENEMEMESİNİN KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE TAHLİYE SEBEBİ OLUŞTURMAYACAĞI HÜKME BAĞLANMIŞTIR

TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilen 25.03.2020 tarih ve  7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (Kanun) 26.03.2020 tarih ve 31080 (Mukerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Kanuna eklenen “Geçici Madde 2” ile 01.03.2020 tarihinden 30.6.2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenememesinin kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacağı düzenlenmiştir. Söz konusu madde yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.