Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2020-031

26 Mart 2020

7226 SAYILI KANUNLA KONAKLAMA VERGİSİNİN YÜRÜRLÜK TARİHİ 01.01.2021’e ERTELENMİŞTİR.

2019/105 no.lu Sirkülerimizde de belirttiğimiz üzere, 07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunile 01.04.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere Konaklama Vergisi ihdas edilmiştir.

TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilen 25.03.2020 tarih ve  7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 26.03.2020 tarih ve 31080 (Mukerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

7226 sayılı Kanun’un yayımı tarihinde yürürlüğe giren 51’inci maddesi ile 7194 sayılı Kanunda yapılan ibare değişikliği ile Konaklama Vergisi’nin yürürlük tarihi 01.01.2021 tarihi olarak değiştirilmiştir. Konaklama Vergisi bu tarihten itibaren %2 olarak uygulanacaktır.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.