Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2020-025

03 Mart 2020

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA YAPILACAK ÖDEMELERDE ARANAN “BORCU YOKTUR” YAZISI İÇİN BELİRLENEN ÖDEME VE AZAMİ BORÇ TUTARI 2.000 TL’DAN 5.000 TL’NA ÇIKARILMIŞTIR

 

Seri A/Sıra 1 sayılı Tahsilat Genel Tebliği ile 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi kurum ve kuruluşların kaynağına bakılmaksızın hak sahiplerine yapacağı ve 2.000 TL’nı geçen bazı ödemelerde Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borçlarının bulunmadığına ilişkin vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge (Borcu Yoktur Yazısı) aranılması zorunluluğu bulunmaktadır.

Yine aynı Tebliğ uyarınca hak sahibinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerine olan vadesi geçmiş borçlarının toplamı 2.000 TL’nı geçmiyorsa hak sahibinin vadesi geçmiş borcunun bulunmadığı kabul edilmektedir.   

 Seri: A Sıra No: 12 Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (RG. 03.03.2020/31057) ile bu tutarlar iş bu Tebliğ’in yayın tarihi olan 03.03.2020 tarihinden itibaren 5.000 TL’na çıkarılmıştır.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.