Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2020-021

20 Şubat 2020

KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME MÜESSESESİNE İLİŞKİN VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 517)

2019/104 Sayılı Sirkülerimizde belirtildiği üzere 07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Kanunun 27’nci maddesi ile, VUK’nun mülga 379’uncu maddesi yeniden düzenlenmiş ve dava aşamasındaki vergi ihtilaflarının giderilmesi açısından yeni bir müessese getirilmiştir.

Getirilen düzenleme:

  • Vergi/Ceza İhbarnamesine karşı, süresinde açılan ve
  • «İstinaf» ve «Temyiz» aşamasındaki davalar için (Danıştay’ın bozma kararı üzerine verilen kararlar hariç),

Mükelleflerin istinaf, temyiz başvuru süreleri içerisinde kanun yoluna başvurmaması veya yapılmış istinaf/temyiz taleplerinden istinaf/temyiz başvuru süreleri içerisinde vazgeçmeleri halinde belli indirimler getirmektedir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.