Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2020-019

18 Şubat 2020

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMA ZORUNLULUĞU 

(Mal Bildirimleri 2020 Yılı Şubat Ayı Sonuna Kadar Yenilenecektir)

1.     KONU :

04.05.1990 tarih ve 20508 sayılı R.G. de yayımlanarak yürürlüğe giren 3628 sayılı Kanunla, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele amacı ile memurlar ve Kanunda sayılan diğer bazı görevleri yapanlar için mal bildirimi zorunluluğu getirilmiştir.  

10.08.1990 tarih ve 90/748 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 3628 sayılı Kanunun 22 nci maddesine istinaden Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik (RG 15.11.1990 - 20696) çıkarılmıştır. Daha sonra sırasıyla 99/13770, 2000/4, 2000/660 ve 2010/2 sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarıyla, söz konusu Yönetmelik’te birtakım değişiklikler yapılmıştır.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.