Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2020-018

17 Şubat 2020

ELAZIĞ’DA MEYDANA GELEN DEPREMDEN ZARAR GÖREN AFETZEDELER İÇİN YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILMIŞ OLUP, BU KAMPANYA İÇİN AÇILACAK HESAPLARA YAPILAN BAĞIŞLARIN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MATRAHLARINDAN İNDİRİLEBİLMESİ MÜMKÜNDÜR

 

Bilindiği gibi, Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdî bağışların tamamı,

  • 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 89 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının 10 no.lu bendi gereğince beyan edilen gelirden,
  • 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (e) bendi gereğince kurum kazancından indirilebilmektedir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.