Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2020-017

14 Şubat 2020

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ’NDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

(Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 30 Seri No.lu Genel Tebliğ)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 30 Seri No.lu Genel Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde bir takım değişiklikler yapılmış ve yenilikler getirilmiştir.

Yapılan bu düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

  1. Kamu Özel İşbirliği Modeli İle Yaptırılan Sağlık Tesisleri İçin İşletme Döneminde Sağlık Bakanlığı’nca Alınan Hizmetler KDV Tevkifatı Kapsamına Alınmış ve Bu Kapsamda Sunulan Bazı Hizmetlerdeki KDV Oranları Hakkında Açıklamalarda Bulunulmuştur:

    Kamu Özel İş Birliği Modeli ile yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin olarak “6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” kapsamında, Sağlık Bakanlığınca işletme döneminde alınan birtakım hizmetler KDV tevkifatı kapsamına alınmıştır.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.