Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2020-015

05 Şubat 2020

GERİ KAZANIM KATILIM PAYININ BEYANINA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR

2020/12 sayılı Sirkülerimizde belirttiğimiz üzere, 7153 sayılı Kanun’un yayınlandığı 10.12.2018 günü yürürlüğe giren geri kazanım katılım payına ilişkin mükellefiyet, plastik poşetler hariç geri kazanım katılım payına tabi diğer ürün ile ambalajlar için 2872 sayılı Kanun’un 3. Maddesinde belirtilen yönetmelik çıkarılmadığı cihetle uzunca süre uygulamaya girmemiş, ne var ki beklenen bu yönetmelik, “Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik” adı altında 31.12.2019 tarih ve 30995 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Plastik poşetler (plastik alışveriş torbaları)  için se 7166 sayılı Kanunla Çevre Kanunu’na eklenen Geçici 4. Madde ile 2019 yılının Ocak ve Şubat aylarına ilişkin verilmesi gereken beyannamelerin 24/4/2019 tarihine (bu tarih dâhil) kadar verileceği ve bu beyanlar üzerine ödenmesi gereken geri kazanım katılım paylarının 30/4/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar ödeneceği düzenlemesiyle ve ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan 1 Sıra No.lu “Geri Kazanım Payı Beyannamesi Genel Tebliği” ile 1.1.2019 başından itibaren satış noktalarında satılan plastik poşetlere ilişkin katkı payının beyan usul ve esaslarının belirlenmesiyle birlikte, geri kazanım katılım payı Nisan 2019 ayında verilen beyannamelerle hayata geçmiştir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.