Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2020-008

14 Ocak 2020

ÜCRET GİZLİLİĞİNİN KORUNMASI AMACIYLA MEVCUT

E-BEYANNAME ŞİFRESİNDEN AYRI KULLANICI KODU, PAROLA VE ŞİFRE ALINMASI SURETİYLE SADECE HİZMET ERBABINA ÖDENEN ÜCRETLERE İLİŞKİN YENİ OLUŞTURULAN 1003B BEYANNAME KODLU MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ VERİLEBİLECEKTİR

(122 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)

Bilindiği gibi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin onüçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanan ve 18/2/2017 tarih ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde, vergi kanunlarına göre vergi dairesine verilmesi gereken “Muhtasar Beyanname” ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”nin birleştirilerek alınması uygun görülmüştür.

213 sayılı Vergi Uusl Kanunun mükerrer 257 nci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 100 üncü maddesinin verdiği yetkilere istinaden kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte, sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarının “1003A Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” ile elektronik ortamda beyan edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.