Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2019-129

31 Aralık 2019

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

2016/095 sayılı Sirkülerimizde açıklandığı üzere, 6745 Sayılı Kanun’un 80’inci maddesi ile; genel teşvik uygulamasından farklı olarak kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda ülkemizin mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılama, arz güvenliğini sağlama, dışa bağımlılığını azaltma, teknolojik dönüşümü sağlama, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek olma niteliklerine ayrı ayrı ya da birlikte sahip olan ve Sanayi ve teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenmesine karar verilen yatırımlar için proje bazında Bakanlar Kuruluna, Kanun’da belirtilen desteklerden bir veya birden fazlasını uygulatma konusunda yetki verilmiştir.

Söz konusu yetki kapsamında, Bakanlar Kurulu tarafından yayımlanan “2016/9495 Sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar (R.G. 29900 – 26.11.2016) (ilerleyen bölümlerde “Karar” olarak anılacaktır) ile yatırımların proje bazlı desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

28 Aralık 2019 tarihli ve 30992 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (ilerleyen bölümlerde “Tebliğ” olarak anılacaktır) ile Karar kapsamında yer alan desteklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Söz konusu Tebliğ ile;

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.