Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2019-121

31 Aralık 2019

2020 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI

(52 Seri No.lu MTV Genel Tebliği)

Bilindiği üzere, her yılın motorlu taşıtlar vergisi, MTVK’nun 10 uncu maddesi uyarınca bir önceki yıl motorlu taşıt vergisi tutarlarının o yılın yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenmekte olup, maddenin ikinci fıkrası uyarınca Cumhurbaşkanı; yeniden değerleme oranının % 50 fazlasını geçmemek, % 20'sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etmeye ve taşıt değerlerini ayrı ayrı veya birlikte yeniden belirlemeye yetkilidir.

2019 yılı yeniden değerleme oranı % 22,58 olarak belirlenmiş ve 512 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ile ilan edilmiştir.

Bununla birlikte, 2020 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarında Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin 1839 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 01.01.2020 tarihinden itibaren motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin MTV Kanunu’nun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarife ve 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ile Geçici 8 inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede yer alan taşıtlar için 2020 yılında uygulanacak olan Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları genel yeniden değerleme oranından farklı olarak %12 oranında

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.