Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2019-118

31 Aralık 2019

İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN KDV İADELERİNE İLİŞKİN SINIR 2020 YILI İÇİN 17.300 TL OLARAK UYGULANACAKTIR

(29 Seri No.lu KDV Tebliği)
 

Bilindiği gibi indirimli orana tabi işlemlerde KDV iade alt sınırı 2016 yılı için 20.600 TL olarak belirlenmişti.

2017/9759 Sayılı BKK’nın 6’ncı maddesi ile bu limit 2017 yılı için 10.000 TL olarak belirlenmiş ve bu tutarın 2016 yılı için de uygulanacağı hükme bağlanmıştı. (2016 yılı limiti 20.600 TL yerine 10.000 TL olarak uygulanmıştı.)

2018 ve izleyen takvim yılları için bu sınır, bir önceki yıldaki tutarın, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanacaktır. (Bu şekilde yapılacak hesaplamada, 50 TL ve daha düşük tutarlar dikkate alınmaz, 50 TL’den fazla olan tutarlar ise 100 TL’nin en yakın katına yükseltilir)

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.